Ranking van Ruben Thomaes
71 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kolgans  ·  Anser albifrons
5. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

7. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

8. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
9. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

10. Holenduif  ·  Columba oenas
11. Houtduif  ·  Columba palumbus
12. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

13. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

14. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
15. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

16. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

17. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
18. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
19. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

20. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

21. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

22. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

23. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

24. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

25. Wulp  ·  Numenius arquata
26. Grutto  ·  Limosa limosa
27. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

28. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
29. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
30. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
31. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

32. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
33. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

34. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

35. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

36. Ekster  ·  Pica pica
37. Gaai  ·  Garrulus glandarius
38. Kauw  ·  Corvus monedula
39. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

40. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
41. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

42. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

43. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

44. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
45. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

46. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

47. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

graszangers  ·  Cisticolidae

48. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomklevers  ·  Sittidae

49. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

50. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

51. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

52. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

53. Merel  ·  Turdus merula
54. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
55. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
56. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
57. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
58. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
59. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
60. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

61. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

62. Huismus  ·  Passer domesticus
63. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

64. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
65. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
66. Graspieper  ·  Anthus pratensis
67. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

68. Vink  ·  Fringilla coelebs
69. Groenling  ·  Chloris chloris
70. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

71. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ruben Thomaes met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger397
Zwartkopmeeuw428
Oeverpieper429
Patrijs429
Baardman430
Gekraagde Roodstaart430
Tapuit430
Aalscholver431
Bergeend431
Blauwe Reiger431
Boerenzwaluw431
Boomklever431
Boomkruiper431
Brandgans431
Bruine Kiekendief431
Buizerd431
Dodaars431
Ekster431
Fuut431
Gaai431

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Kiekendief430
Brilduiker430
Drieteenstrandloper430
Fitis430
Grasmus430
Groene Specht430
Grote Mantelmeeuw430
Grote Zaagbek430
Havik430
IJsvogel430
Kleine Karekiet430
Kleine Mantelmeeuw430
Koekoek430
Koperwiek430
Krakeend430
Kuifeend430
Oeverloper430
Oeverzwaluw430
Raaf430
Rietzanger430

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ruben Thomaes per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.