Ranking van Ruben Thomaes
42 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Brandgans  ·  Branta leucopsis
2. Grauwe Gans  ·  Anser anser
3. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
4. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

5. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

6. Houtduif  ·  Columba palumbus
7. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

8. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
9. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

10. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
11. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

12. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

13. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

14. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

15. Wulp  ·  Numenius arquata
16. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

17. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
18. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

19. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
20. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

21. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

22. Ekster  ·  Pica pica
23. Kauw  ·  Corvus monedula
24. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

25. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
26. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

27. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

28. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

staartmezen  ·  Aegithalidae

29. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

graszangers  ·  Cisticolidae

30. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

spreeuwen  ·  Sturnidae

31. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

32. Merel  ·  Turdus merula
33. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
34. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

mussen  ·  Passeridae

35. Huismus  ·  Passer domesticus
36. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

37. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
38. Graspieper  ·  Anthus pratensis
39. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

40. Vink  ·  Fringilla coelebs
41. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

42. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ruben Thomaes met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger371
Oeverpieper397
Aalscholver399
Bergeend399
Blauwe Reiger399
Boerenzwaluw399
Brandgans399
Bruine Kiekendief399
Buizerd399
Dodaars399
Ekster399
Graspieper399
Grauwe Gans399
Houtduif399
Huismus399
Kauw399
Kievit399
Kleine Zilverreiger399
Kokmeeuw399
Koolmees399

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Kiekendief398
Bontbekplevier398
Bonte Strandloper398
Boomklever398
Boomkruiper398
Bosruiter398
Brilduiker398
Drieteenstrandloper398
Fitis398
Fuut398
Gaai398
Gekraagde Roodstaart398
Gele Kwikstaart398
Geoorde Fuut398
Gierzwaluw398
Goudhaan398
Goudplevier398
Grasmus398
Grauwe Vliegenvanger398
Groene Specht398

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ruben Thomaes per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.