Ranking van Ruben Thomaes
37 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Brandgans  ·  Branta leucopsis
2. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
3. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

4. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

5. Houtduif  ·  Columba palumbus
6. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

7. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
8. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

9. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
10. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

11. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

12. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

13. Wulp  ·  Numenius arquata
14. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

15. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
16. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

17. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
18. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

19. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

20. Ekster  ·  Pica pica
21. Kauw  ·  Corvus monedula
22. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

23. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

24. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

25. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

staartmezen  ·  Aegithalidae

26. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

graszangers  ·  Cisticolidae

27. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

spreeuwen  ·  Sturnidae

28. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

29. Merel  ·  Turdus merula
30. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

mussen  ·  Passeridae

31. Huismus  ·  Passer domesticus
32. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

33. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
34. Graspieper  ·  Anthus pratensis
35. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

36. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

37. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ruben Thomaes met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger367
Oeverpieper393
Bergeend395
Blauwe Reiger395
Boerenzwaluw395
Brandgans395
Bruine Kiekendief395
Buizerd395
Dodaars395
Ekster395
Graspieper395
Houtduif395
Huismus395
Kauw395
Kievit395
Kleine Zilverreiger395
Kokmeeuw395
Koolmees395
Meerkoet395
Merel395

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Aalscholver394
Blauwe Kiekendief394
Bontbekplevier394
Bonte Strandloper394
Boomklever394
Boomkruiper394
Bosruiter394
Brilduiker394
Drieteenstrandloper394
Fitis394
Fuut394
Gaai394
Gekraagde Roodstaart394
Gele Kwikstaart394
Geoorde Fuut394
Gierzwaluw394
Goudhaan394
Goudplevier394
Grasmus394
Grauwe Gans394

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ruben Thomaes per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.