Ranking van Ruben Thomaes
55 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kolgans  ·  Anser albifrons
5. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

7. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

8. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

9. Houtduif  ·  Columba palumbus
10. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

11. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
12. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

13. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
14. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
15. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

16. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

17. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

18. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

19. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

20. Wulp  ·  Numenius arquata
21. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

22. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
23. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
24. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

25. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
26. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

27. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

28. Ekster  ·  Pica pica
29. Gaai  ·  Garrulus glandarius
30. Kauw  ·  Corvus monedula
31. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

32. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
33. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

34. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

35. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

36. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

staartmezen  ·  Aegithalidae

37. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

38. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

graszangers  ·  Cisticolidae

39. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomkruipers  ·  Certhiidae

40. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

41. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

42. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

43. Merel  ·  Turdus merula
44. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
45. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
46. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

mussen  ·  Passeridae

47. Huismus  ·  Passer domesticus
48. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

49. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
50. Graspieper  ·  Anthus pratensis
51. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

52. Vink  ·  Fringilla coelebs
53. Groenling  ·  Chloris chloris
54. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

55. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ruben Thomaes met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger375
Oeverpieper402
Patrijs402
Zwartkopmeeuw402
Baardman403
Aalscholver404
Bergeend404
Blauwe Reiger404
Boerenzwaluw404
Boomkruiper404
Brandgans404
Bruine Kiekendief404
Buizerd404
Dodaars404
Ekster404
Gaai404
Graspieper404
Grauwe Gans404
Groenling404
Grote Zilverreiger404

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Kiekendief403
Bontbekplevier403
Bonte Strandloper403
Boomklever403
Bosruiter403
Brilduiker403
Drieteenstrandloper403
Fitis403
Fuut403
Gekraagde Roodstaart403
Gele Kwikstaart403
Geoorde Fuut403
Gierzwaluw403
Goudhaan403
Goudplevier403
Grasmus403
Grauwe Vliegenvanger403
Groene Specht403
Groenpootruiter403
Grote Bonte Specht403

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ruben Thomaes per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.