Ranking van Ruben Thomaes
50 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kolgans  ·  Anser albifrons
5. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
6. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

7. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

8. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

9. Houtduif  ·  Columba palumbus
10. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

11. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
12. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

13. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
14. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

15. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

16. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

17. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

18. Wulp  ·  Numenius arquata
19. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

20. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
21. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

22. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
23. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

24. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

25. Ekster  ·  Pica pica
26. Gaai  ·  Garrulus glandarius
27. Kauw  ·  Corvus monedula
28. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

29. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
30. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

31. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

32. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

33. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

staartmezen  ·  Aegithalidae

34. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

graszangers  ·  Cisticolidae

35. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

boomkruipers  ·  Certhiidae

36. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

37. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

38. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

39. Merel  ·  Turdus merula
40. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
41. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

mussen  ·  Passeridae

42. Huismus  ·  Passer domesticus
43. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

44. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
45. Graspieper  ·  Anthus pratensis
46. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

47. Vink  ·  Fringilla coelebs
48. Groenling  ·  Chloris chloris
49. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

50. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Ruben Thomaes met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Graszanger374
Oeverpieper400
Patrijs400
Baardman401
Aalscholver402
Bergeend402
Blauwe Reiger402
Boerenzwaluw402
Boomkruiper402
Brandgans402
Bruine Kiekendief402
Buizerd402
Dodaars402
Ekster402
Gaai402
Graspieper402
Grauwe Gans402
Groenling402
Houtduif402
Huismus402

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Ruben Thomaes niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Kiekendief401
Bontbekplevier401
Bonte Strandloper401
Boomklever401
Bosruiter401
Brilduiker401
Drieteenstrandloper401
Fitis401
Fuut401
Gekraagde Roodstaart401
Gele Kwikstaart401
Geoorde Fuut401
Gierzwaluw401
Goudhaan401
Goudplevier401
Grasmus401
Grauwe Vliegenvanger401
Groene Specht401
Groenpootruiter401
Grote Bonte Specht401

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Ruben Thomaes per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.