Ranking van Robin Reitsma
24 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Krakeend  ·  Mareca strepera
3. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

4. Houtduif  ·  Columba palumbus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

5. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

6. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

7. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

8. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

ibissen  ·  Threskiornithidae

9. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

10. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

kluten  ·  Recurvirostridae

11. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

meeuwen  ·  Laridae

12. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
13. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
14. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
15. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

16. Buizerd  ·  Buteo buteo

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

17. Ekster  ·  Pica pica
18. Kauw  ·  Corvus monedula
19. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

20. Koolmees  ·  Parus major

zwaluwen  ·  Hirundinidae

21. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

spreeuwen  ·  Sturnidae

22. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

23. Merel  ·  Turdus merula

vinken  ·  Fringillidae

24. Putter  ·  Carduelis carduelis

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Robin Reitsma met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Robin Reitsma wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Zwartkopmeeuw544
Zwarte Kraai548
Boerenzwaluw549
Ekster549
Kauw549
Kleine Mantelmeeuw549
Koolmees549
Krakeend549
Merel549
Putter549
Spreeuw549
Kluut550
Knobbelzwaan550
Meerkoet550
Wilde Eend550
Blauwe Reiger551
Buizerd551
Gierzwaluw551
Houtduif551
Kokmeeuw551

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Robin Reitsma niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Bergeend550
Fuut550
Grauwe Gans550
Grote Zilverreiger550
Kievit550
Scholekster550
Tureluur550
Turkse Tortel550
Visdief550
Waterhoen550
Brandgans549
Bruine Kiekendief549
Grutto549
Holenduif549
Kuifeend549
Slobeend549
Torenvalk549
Wulp549
Dodaars548
Gaai548

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Robin Reitsma per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0