Ranking van Phil Koken
1 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

1. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Phil Koken met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Phil Koken wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Aalscholver599

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Phil Koken niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Reiger551
Buizerd551
Gierzwaluw551
Houtduif551
Kokmeeuw551
Lepelaar551
Ooievaar551
Zilvermeeuw551
Bergeend550
Fuut550
Grauwe Gans550
Grote Zilverreiger550
Kievit550
Kluut550
Knobbelzwaan550
Meerkoet550
Scholekster550
Tureluur550
Turkse Tortel550
Visdief550

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Phil Koken per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0