Ranking van Piet Zuidhof
1 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

1. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Piet Zuidhof met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Piet Zuidhof wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Aalscholver600

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Piet Zuidhof niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Reiger552
Buizerd552
Gierzwaluw552
Houtduif552
Knobbelzwaan552
Kokmeeuw552
Lepelaar552
Ooievaar552
Zilvermeeuw552
Bergeend551
Fuut551
Grauwe Gans551
Grote Zilverreiger551
Kievit551
Kluut551
Meerkoet551
Scholekster551
Tureluur551
Turkse Tortel551
Visdief551

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Piet Zuidhof per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0