Ranking van Martijn Bot
1 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

1. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Martijn Bot met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Martijn Bot wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Aalscholver599

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Martijn Bot niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Reiger551
Buizerd550
Gierzwaluw550
Houtduif550
Kokmeeuw550
Lepelaar550
Ooievaar550
Zilvermeeuw550
Bergeend549
Fuut549
Grauwe Gans549
Grote Zilverreiger549
Kievit549
Kluut549
Knobbelzwaan549
Meerkoet549
Scholekster549
Tureluur549
Turkse Tortel549
Visdief549

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Martijn Bot per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0