Ranking van Herman Bouman
0 soorten

Herman Bouman heeft nog geen ranking ingevuld.

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Herman Bouman met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Herman Bouman wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Herman Bouman niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Reiger451
Buizerd451
Gierzwaluw451
Houtduif451
Kluut451
Knobbelzwaan451
Kokmeeuw451
Lepelaar451
Meerkoet451
Ooievaar451
Wilde Eend451
Zilvermeeuw451
Aalscholver450
Bergeend450
Boerenzwaluw450
Bruine Kiekendief450
Ekster450
Fuut450
Grauwe Gans450
Grote Zilverreiger450

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Herman Bouman per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0