Ranking van Herman Bouman
0 soorten

Herman Bouman heeft nog geen ranking ingevuld.

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Herman Bouman met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Herman Bouman wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Herman Bouman niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Reiger450
Buizerd450
Gierzwaluw450
Houtduif450
Kluut450
Knobbelzwaan450
Kokmeeuw450
Lepelaar450
Meerkoet450
Ooievaar450
Wilde Eend450
Zilvermeeuw450
Aalscholver449
Bergeend449
Boerenzwaluw449
Bruine Kiekendief449
Ekster449
Fuut449
Grauwe Gans449
Grote Zilverreiger449

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Herman Bouman per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0