Ranking van Wim van Splunder
1 soorten

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

1. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Wim van Splunder met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Wim van Splunder wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Aalscholver589

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Wim van Splunder niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Blauwe Reiger540
Buizerd540
Gierzwaluw540
Houtduif540
Kokmeeuw540
Lepelaar540
Ooievaar540
Bergeend539
Fuut539
Grauwe Gans539
Grote Zilverreiger539
Kievit539
Kleine Mantelmeeuw539
Knobbelzwaan539
Meerkoet539
Scholekster539
Waterhoen539
Wilde Eend539
Zilvermeeuw539
Boerenzwaluw538

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Wim van Splunder per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0