Nederlandse lijst - Aalscholver
Phalacrocorax carbo sinensis  ·  Continental Great Cormorant

Hieronder staat de lijst met 1 vogelaar die Aalscholver in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Jan Verstegen (69) 309

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Vogelaars die Aalscholver niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham496
Ted Hoogendoorn495
Aart Vink495
Enno Ebels495
Gerard Steinhaus495
Dick Groenendijk494
Jan van der Laan494
Arnoud B van den Berg493
Bart Brieffies492
Ronald de Lange491
Roland van der Vliet491
Martin Olthoff490
Co van der Wardt490
Max Berlijn489
Rogier Karskens489
Sander Lagerveld489
Sander van de Water489
Teus Luijendijk489
Robert Keizer489
Ferry Ossendorp489