Ranking van Marcel Lakeman
296 soorten + 2 progressief

Cursieve soorten zijn bij de CDNA in behandeling. Klik op de soort om de lijst met vogelaars te zien die die soort in Nederland hebben gezien.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl.
Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval wel door de CDNA is aanvaard maar een niet volgens de regels telbare ringvangst betreft, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola 06-12-2015
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Krooneend  ·  Netta rufina
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
27. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris 01-04-2023
28. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
29. Topper  ·  Aythya marila
30. Kleine Topper  ·  Aythya affinis 25-06-2023
31. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
32. Slobeend  ·  Spatula clypeata
33. Siberische Taling  ·  Sibirionetta formosa 12-03-2022
34. Bronskopeend  ·  Mareca falcata 16-04-2023
35. Krakeend  ·  Mareca strepera
36. Smient  ·  Mareca penelope
37. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
38. Pijlstaart  ·  Anas acuta
39. Wintertaling  ·  Anas crecca
40. Amerikaanse Wintertaling  ·  Anas carolinensis

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

41. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
42. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

43. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

44. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
45. Fuut  ·  Podiceps cristatus
46. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
47. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

48. Holenduif  ·  Columba oenas
49. Houtduif  ·  Columba palumbus
50. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
51. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

52. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

53. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

54. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

55. Waterral  ·  Rallus aquaticus
56. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
57. Purperkoet  ·  Porphyrio porphyrio 05-02-2022
58. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
59. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

60. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

61. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
62. Parelduiker  ·  Gavia arctica
63. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

64. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
65. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

66. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
67. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
68. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
69. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
70. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
71. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
72. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
73. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

74. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
75. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

76. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

77. Dwergaalscholver  ·  Microcarbo pygmaeus 25-06-2021
78. Kuifaalscholver  ·  Gulosus aristotelis
79. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

80. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

81. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
82. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

83. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
84. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
85. Amerikaanse Goudplevier  ·  Pluvialis dominica
86. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
87. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
88. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
89. Kievit  ·  Vanellus vanellus
90. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

91. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
92. Wulp  ·  Numenius arquata
93. Grutto  ·  Limosa limosa
94. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
95. Steenloper  ·  Arenaria interpres
96. Kanoet  ·  Calidris canutus
97. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
98. Breedbekstrandloper  ·  Calidris falcinellus
99. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
100. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
101. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
102. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
103. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
104. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
105. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
106. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor 10-07-2022
107. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
108. Terekruiter  ·  Xenus cinereus
109. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
110. Witgat  ·  Tringa ochropus
111. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
112. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
113. Poelruiter  ·  Tringa stagnatilis
114. Bosruiter  ·  Tringa glareola
115. Tureluur  ·  Tringa totanus
116. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
117. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

118. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni 11-08-2020

alken  ·  Alcidae

119. Papegaaiduiker  ·  Fratercula arctica
120. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
121. Alk  ·  Alca torda
122. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

123. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
124. Middelste Jager  ·  Stercorarius pomarinus

meeuwen  ·  Laridae

125. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
126. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
127. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
128. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
129. Stormmeeuw  ·  Larus canus
130. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
131. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
132. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
133. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
134. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
135. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
136. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
137. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
138. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
139. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
140. Witvleugelstern  ·  Chlidonias leucopterus
141. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
142. Visdief  ·  Sterna hirundo
143. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
144. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

145. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

146. Grijze Wouw  ·  Elanus caeruleus
147. Wespendief  ·  Pernis apivorus
148. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
149. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos 21-02-2021
150. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
151. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
152. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
153. Sperwer  ·  Accipiter nisus
154. Havik  ·  Accipiter gentilis
155. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
156. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
157. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
158. Buizerd  ·  Buteo buteo
159. Arendbuizerd  ·  Buteo rufinus 23-10-2015

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

160. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

161. Steenuil  ·  Athene vidalii
162. Dwergooruil  ·  Otus scops 21-05-2021
163. Ransuil  ·  Asio otus
164. Velduil  ·  Asio flammeus
165. Bosuil  ·  Strix aluco
166. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

167. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

168. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

169. Groene Specht  ·  Picus viridis
170. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
171. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
172. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
173. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

174. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
175. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
176. Smelleken  ·  Falco columbarius
177. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
178. Giervalk  ·  Falco rusticolus 02-02-2024
179. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

vireo's  ·  Vireonidae

180. Roodoogvireo  ·  Vireo olivaceus 28-10-2018

wielewalen  ·  Oriolidae

181. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

182. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
183. Daurische Klauwier  ·  Lanius isabellinus 15-10-2021
184. Kleine Klapekster  ·  Lanius minor 30-05-2013
185. Klapekster  ·  Lanius excubitor
186. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

187. Ekster  ·  Pica pica
188. Gaai  ·  Garrulus glandarius
189. Kauw  ·  Corvus monedula
190. Roek  ·  Corvus frugilegus
191. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
192. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
193. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

194. Goudhaan  ·  Regulus regulus
195. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

196. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
197. Koolmees  ·  Parus major
198. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
199. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
200. Matkop  ·  Poecile montanus
201. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

202. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

203. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
204. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
205. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata 04-11-2019
206. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

207. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
208. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
209. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum
210. Roodstuitzwaluw  ·  Cecropis daurica

struikzangers  ·  Cettiidae

211. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

212. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

213. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
214. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
215. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
216. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
217. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
218. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
219. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus 11-04-2016
220. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

221. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
222. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
223. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
224. Grasmus  ·  Sylvia communis
225. Provençaalse Grasmus  ·  Sylvia undata 19-03-2021

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

226. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
227. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

228. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
229. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
230. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
231. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
232. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
233. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
234. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus
235. Zwartkoprietzanger  ·  Acrocephalus melanopogon 02-03-2024

graszangers  ·  Cisticolidae

236. Graszanger  ·  Cisticola juncidis

pestvogels  ·  Bombycillidae

237. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

238. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

239. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

240. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

241. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
242. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

243. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

lijsters  ·  Turdidae

244. Beflijster  ·  Turdus torquatus
245. Merel  ·  Turdus merula
246. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
247. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
248. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
249. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

250. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
251. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
252. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
253. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
254. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
255. Roodkeelnachtegaal  ·  Calliope calliope 07-02-2016
256. Blauwstaart  ·  Tarsiger cyanurus
257. Kleine Vliegenvanger  ·  Ficedula parva
258. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
259. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
260. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
261. Paapje  ·  Saxicola rubetra
262. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
263. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe
264. Izabeltapuit  ·  Oenanthe isabellina 10-11-2023
265. Woestijntapuit  ·  Oenanthe deserti 15-10-2016

heggenmussen  ·  Prunellidae

266. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

267. Huismus  ·  Passer domesticus
268. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

269. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
270. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
271. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
272. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
273. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
274. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
275. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
276. Boompieper  ·  Anthus trivialis
277. Graspieper  ·  Anthus pratensis
278. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
279. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

280. Keep  ·  Fringilla montifringilla
281. Vink  ·  Fringilla coelebs
282. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
283. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
284. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
285. Groenling  ·  Chloris chloris
286. Kneu  ·  Linaria cannabina
287. Frater  ·  Linaria flavirostris
288. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
289. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
290. Grote Kruisbek  ·  Loxia pytyopsittacus
291. Putter  ·  Carduelis carduelis
292. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
293. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

294. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
295. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
296. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
297. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
298. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Vergelijken

Vergelijk de Nederlandse lijst van Marcel Lakeman met:

Blokkers

Lijst met de 20 soorten die Marcel Lakeman wèl gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars niet. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort ook gezien heeft.

Roodoogvireo304
Steenarend382
Purperkoet395
Zwartkoprietzanger395
Papegaaiduiker421
Roodkeelnachtegaal423
Arendbuizerd425
Grote Franjepoot442
Roodstuitzwaluw442
Bronskopeend443
Izabeltapuit445
Dwergooruil457
Steppevorkstaartplevier462
Amerikaanse Goudplevier463
Woestijntapuit463
Siberische Taling466
Provençaalse Grasmus467
Witstuitbarmsijs469
Kleine Klapekster474
Buffelkopeend483

Schaamsoorten

Lijst met de 20 soorten die Marcel Lakeman niet gezien heeft, maar de meeste andere vogelaars wel. Het getal geeft het aantal vogelaars aan dat de soort wel gezien heeft.

Houtsnip539
Pontische Meeuw537
Roodhalsfuut537
Toendrarietgans536
Fluiter533
Kruisbek533
Draaihals530
Grauwe Franjepoot526
Grote Barmsijs526
Zwarte Wouw522
Grauwe Gors516
Steppekiekendief514
Grote Jager511
Sneeuwgans509
Kwartelkoning508
Ralreiger507
Buidelmees504
Kleine Alk499
Bijeneter497
Krekelzanger495

Hoe aktief?

Hoeveel nieuwe CDNA- beoordeelsoorten heeft Marcel Lakeman per jaar toegevoegd aan zijn / haar Nederlandse lijst?

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,2,3,0,1,1,1,5,3,4,2

20131
20152
20163
20181
20191
20201
20215
20223
20234
20242