Nieuws

COVID-19 virus in verband met twitchen; update 2 mei 2020

2 mei 2020  ·  Bestuur Dutch Birding Association

Aan alle Dutch Birders

De huidige mondiale situatie is voor ons allemaal nieuw en zorgt voor iedereen voor veel onduidelijkheid. Er wordt van iedereen gevraagd om het leven van de een op andere dag anders in te gaan richten. Dit brengt de nodige spanningen en emoties met zich mee, zo ook voor ons. We delen met z’n allen dezelfde hobby, waar het samen naar buiten gaan om deze passie met elkaar te delen, een zeer belangrijk onderdeel van is. Misschien nog wel veel belangrijker dan dat we ons voor deze crisis hadden kunnen indenken. Ook wij zouden op dit moment niets liever willen dan het vieren van een goede soort samen met onze vrienden.

De situatie die is ontstaan binnen het bestuur kent alleen maar verliezers. Zoals Remco het mooi verwoordt in de laatste alinea van zijn brief (lees die nog eens terug) kent Dutch Birding alleen maar vrijwilligers die dagelijks een groot deel van hun vrije tijd onbezoldigd besteden aan onze club. Altijd met als doel om dit zo goed mogelijk te doen in het belang van Dutch Birding. Het is voor velen van ons dan soms ook lastig om te merken dat de gemoederen zo hoog oplopen.

Ook op onze website lopen, tussen de mensen die we persoonlijk kennen, de gemoederen soms hoog op. Meningen verschillen en staan misschien wel verder uit elkaar dan ooit. Zelfs binnen vriendengroepen, families, collega’s en huishoudens is te zien dat men het moeilijk heeft met geven van duiding aan de huidige situatie. Onzekerheid hoe de dag van morgen eruit ziet, laat staan een dag over drie weken, brengt de nodige stress met zich mee. Ook voor de vrijwilligers van Dutch Birding is dit niet anders. De afgelopen weken hebben we door middel van onze updates op de website geprobeerd jullie mee te nemen en op de hoogte te houden van het beleid dat we naar eer en geweten hebben gevormd. Uiteraard zijn wij ons er terdege van bewust dat er mensen zijn die hier anders naar kijken. Ook binnen onze grote groep vrijwilligers lopen de meningen uiteen. We delen die met elkaar en proberen constant met elkaar in gesprek te blijven over wat de dag van vandaag voor uitwerkingen heeft op het beleid van Dutch Birding.

Zoals verwoord in de update van 22 april buigt het bestuur zich, in samenwerking met al die andere vrijwilligers, over het nieuwe twitch-normaal. Zeker voor het team van admins van de RBA is hun dagelijkse routine rigoureus veranderd. Waar zij eerst alleen maar bezig waren om zo snel mogelijk tot het antwoord “JA, piepen!” te komen, moeten ook zij wennen aan de huidige situatie: “nee, niet piepen". Na elke update vanuit de overheid zullen we opnieuw bekijken wat er mogelijk is. Helaas zien wij op dit moment geen ruimte voor het verzenden van informatie over zeldzame vogels in het veld. Op het moment dat Dutch Birding informatie deelt over de locatie van een zeldzame soort, zullen mensen uit het hele land in beweging komen die met hetzelfde doel naar dezelfde locatie afreizen. Volgens de huidige noodverordening valt dit onder een samenkomst en is dat helaas niet toegestaan. Daarnaast staat op een overtreding een hoge boete, en een aantekening in het strafblad. Ook Dutch Birding en haar bestuurders kunnen hiervoor verantwoordelijk gesteld worden en dat risico kunnen wij niet nemen. We roepen daarom nogmaals iedereen op om, totdat de overheid anders besluit, wet en regelgeving na te leven en zoveel mogelijk thuis te blijven.

De eerstvolgende persconferentie van de overheid is op 12 mei. we hopen van harte dat de hierin aangekondigde maatregelen versoepelingen met zich meebrengen die ons meer mogelijkheden geven. Net als jullie hopen wij ook dat we elkaar snel weer kunnen zien om een goede soort te vieren.

Namens het bestuur, Marten Miske