Nieuws

Bestuursmededeling

25 april 2020  ·  Bestuur Dutch Birding Association, Remco Hofland

Het bestuur van Dutch Birding hecht er waarde aan onderstaand bericht te delen naar aanleiding van gebeurtenissen de afgelopen dagen.

Remco Hofland, 25 april 2020

Ik verstrek graag wat achtergrondinfo bij het feit dat Dutch Birding kort voor middernacht op donderdag 23 april 2020 aan de RBA leden de omgeving doorgaf waar een Havikarend overnachtte. De Havikarend die op 17 april 2020 een uur verbleef in Zeeuws-Vlaanderen vloog daarna terug naar Frankrijk en verbleef daar enkele dagen. Op 23 april 2020 vloog de Havikarend ‘s ochtends langs Breskens en werd hij uit het oog verloren toen hij de Westerschelde overstak richting Borssele. Een artikel dat beide optredens van deze spectaculaire soort toelicht staat nu op deze website.

Die middag werd contact met mij opgenomen in verband met de mogelijkheid dat de slaapplaats van de vogel laat die avond zou worden gedeeld. Ik besprak die mogelijkheid (doorgeven, en mogelijk een twitch) met enkele andere bestuursleden, die verdeeld waren over het vrijgeven. Inderdaad verstrekte het Franse transmitterteam omstreeks 22.45 uur de globale locatie van de slaapplaats. Degene die de plek met mij deelde en ik achtten deze door de onoverzichtelijkheid en onbekendheid met het gebied ongeschikt voor een georganiseerde twitch. We besloten te wachten op info omtrent de slaapplaats van de volgende avond, 24 april 2020. Terwijl we telefonisch overlegden werd de plek door een derde gedeeld in een appgroep met 100 leden, waaronder veel twitchers.

Vanwege het late tijdstip en de beperkte tijd besloot ik (zonder dat het bestuur al een standpunt had ingenomen over versoepeling van niet-piepen, en zonder dat dat standpunt met de achterban gedeeld was) in overleg met Wietze Janse een RBA te versturen en de Telegram-groep open te zetten. Het idee om Dutch Birding zo het voortouw te laten nemen bij de twitch was natuurlijk ingegeven door de wens deze (na het uitlekken van de locatie) zo goed mogelijk te begeleiden en mensen op de (overheids)regels te wijzen. Iedereen heeft zich keurig gedragen en een deel van de twitchers heeft de Havikarend kunnen zien de volgende ochtend.

Ik begrijp nu, achteraf, heel goed dat een groot deel van onze achterban met groot ongeloof kennis heeft genomen van het piepen van de locatie/vergemakkelijken van de twitch middels Telegram, wat ogenschijnlijk een (unaniem) besluit van het bestuur was. Dat ongeloof werd naar ik aanneem gevoed door het feit dat ik daags tevoren, namens het bestuur, had aangekondigd dat het bestuur zou gaan onderzoeken onder welke voorwaarden twitchen weer mogelijk zou kunnen zijn in de nabije toekomst. Ik had daarvoor net een bespreekstuk opgesteld voor een overleg terzake tussen bestuur, admins en BBA. Niemand hield echter rekening met de ultraspoedige terugkeer van de Havikarend naar Nederland, de mogelijkheid dat we zouden kunnen beschikken over de locatie van diens slaapplaats, noch over het uitlekken van de locatie daarvan.

Het ongeloof bij de achterban (en ik realiseer mij dat velen van jullie daar een sterkere term voor gebruiken) en de ogenschijnlijke, abrupte breuk met de zorgvuldig gekozen en verwoorde lijn van het bestuur inzake corona en de invloed daarvan op twitchen, zorgde in de afgelopen 48 uur voor veel telefoon-, app- en mailverkeer richting de diverse bestuursleden. Dat is hen, mij incluis, niet in de koude kleren gaan zitten. Voor de ontstane situatie ben ik, en alleen ik, verantwoordelijk en uit dat feit trek ik mijn conclusies. Ik leg daarom met onmiddellijke ingang mijn bestuurstaken neer.

Het bestuur van Dutch Birding valt niks te verwijten. Bij een hobby als de onze, met een op allerlei vlakken uiteenlopende achterban, geeft elk besluit reden tot kritiek van een deel dat zich niet gehoord, gepasseerd of niet serieus genomen voelt. Zeker in deze tijden lopen de belangen van mensen die door kinderen of andere verantwoordelijkheden niet kunnen twitchen, personen die twitchen in wat voor mate dan ook verwerpelijk vinden bij een gevaar als een in potentie dodelijk virus, en zij die snakken naar een reden om het huis te ontvluchten verder uiteen dan ooit tevoren. Ook in deze tijd worden bestuur en admin team naar eer en geweten bevolkt door vrijwilligers die ook andere verantwoordelijkheden hebben, zoals een baan of partner. Houd dat alsjeblieft in het achterhoofd wanneer je al te strak van leer denkt te moeten trekken op onze website, facebook of in een persoonlijke boodschap aan het adres van een bestuurslid of adminner. Zij doen hun uiterste best in de wetenschap dat ze nooit iedereen tevreden kunnen houden. Heren van bestuur en admin team, dank voor de prettige samenwerking en hopelijk tot ziens in het veld - voorlopig op 1,5m afstand en zonder high-fives!


Remco Hofland