ringlijst van Sander Lilipaly  ·  82 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Smient  ·  Mareca penelope
19. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
20. Pijlstaart  ·  Anas acuta
21. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

22. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

23. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
24. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

25. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
26. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

27. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
28. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

29. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

30. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
31. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

32. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

33. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
34. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

35. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
36. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
37. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
38. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

39. Wulp  ·  Numenius arquata
40. Grutto  ·  Limosa limosa
41. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
42. Steenloper  ·  Arenaria interpres
43. Kanoet  ·  Calidris canutus
44. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
45. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
46. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
47. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
48. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
49. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
50. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
51. Tureluur  ·  Tringa totanus

alken  ·  Alcidae

52. Alk  ·  Alca torda
53. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

54. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

55. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei
56. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
57. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
58. Stormmeeuw  ·  Larus canus
59. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
60. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
61. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
62. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
63. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
64. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
65. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
66. Visdief  ·  Sterna hirundo
67. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
68. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

69. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
70. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
71. Sperwer  ·  Accipiter nisus
72. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
73. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

74. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
75. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

76. Kauw  ·  Corvus monedula
77. Roek  ·  Corvus frugilegus
78. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

79. Koolmees  ·  Parus major

kwikstaarten  ·  Motacillidae

80. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

81. Roodmus  ·  Erythrina erythrina

gorzen  ·  Emberizidae

82. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.