ringlijst van Sander Lilipaly  ·  81 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Pijlstaart  ·  Anas acuta
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

21. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

22. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
23. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

24. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
25. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

26. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
27. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

28. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

29. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
30. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

31. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

32. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
33. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

34. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
35. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
36. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
37. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

38. Wulp  ·  Numenius arquata
39. Grutto  ·  Limosa limosa
40. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
41. Steenloper  ·  Arenaria interpres
42. Kanoet  ·  Calidris canutus
43. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
44. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
45. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
46. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
47. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
48. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
49. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
50. Tureluur  ·  Tringa totanus

alken  ·  Alcidae

51. Alk  ·  Alca torda
52. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

53. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

54. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei
55. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
56. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
57. Stormmeeuw  ·  Larus canus
58. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
59. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
60. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
61. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
62. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
63. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
64. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
65. Visdief  ·  Sterna hirundo
66. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
67. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

68. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
69. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
70. Sperwer  ·  Accipiter nisus
71. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
72. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

73. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
74. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

75. Kauw  ·  Corvus monedula
76. Roek  ·  Corvus frugilegus
77. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

78. Koolmees  ·  Parus major

kwikstaarten  ·  Motacillidae

79. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

80. Roodmus  ·  Erythrina erythrina

gorzen  ·  Emberizidae

81. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.