Huislijstje van Vincent Hart  ·  61 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Smient  ·  Mareca penelope
8. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

9. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

10. Houtduif  ·  Columba palumbus
11. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

12. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

13. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

14. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

15. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

16. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

17. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

18. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
19. Witgat  ·  Tringa ochropus

meeuwen  ·  Laridae

20. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
21. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
22. Stormmeeuw  ·  Larus canus
23. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
24. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
25. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
26. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

27. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
28. Sperwer  ·  Accipiter nisus
29. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

30. Ransuil  ·  Asio otus

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

31. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

32. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

33. Ekster  ·  Pica pica
34. Gaai  ·  Garrulus glandarius
35. Kauw  ·  Corvus monedula
36. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

37. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
38. Koolmees  ·  Parus major

zwaluwen  ·  Hirundinidae

39. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

staartmezen  ·  Aegithalidae

40. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

41. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

42. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
43. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
44. Grasmus  ·  Sylvia communis

boomkruipers  ·  Certhiidae

45. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

46. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

47. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

48. Merel  ·  Turdus merula
49. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
50. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
51. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos

heggenmussen  ·  Prunellidae

52. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

53. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

54. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
55. Graspieper  ·  Anthus pratensis
56. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

57. Vink  ·  Fringilla coelebs
58. Groenling  ·  Chloris chloris
59. Kneu  ·  Linaria cannabina
60. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
61. Putter  ·  Carduelis carduelis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.