eeuwige huislijst van Peter Lindenburg  ·  103 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
8. Tafeleend  ·  Aythya ferina
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Krakeend  ·  Mareca strepera
11. Smient  ·  Mareca penelope
12. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
13. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

14. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

15. Holenduif  ·  Columba oenas
16. Houtduif  ·  Columba palumbus
17. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

18. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

19. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

20. Waterral  ·  Rallus aquaticus
21. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
22. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

23. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

24. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
25. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

26. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

27. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

28. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

29. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

30. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
31. Wulp  ·  Numenius arquata
32. Grutto  ·  Limosa limosa
33. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
34. Witgat  ·  Tringa ochropus
35. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
36. Tureluur  ·  Tringa totanus
37. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
38. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

39. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
40. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
41. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
42. Stormmeeuw  ·  Larus canus
43. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
44. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
45. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

46. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
47. Sperwer  ·  Accipiter nisus
48. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

49. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

50. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

51. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
52. Smelleken  ·  Falco columbarius
53. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
54. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

55. Ekster  ·  Pica pica
56. Gaai  ·  Garrulus glandarius
57. Kauw  ·  Corvus monedula
58. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

59. Goudhaan  ·  Regulus regulus
60. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

61. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
62. Koolmees  ·  Parus major
63. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

64. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
65. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata

zwaluwen  ·  Hirundinidae

66. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
67. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
68. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

69. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

70. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
71. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

72. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
73. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

74. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomkruipers  ·  Certhiidae

75. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

76. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

77. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

78. Merel  ·  Turdus merula
79. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
80. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
81. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
82. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
83. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
84. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
85. Paapje  ·  Saxicola rubetra
86. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

87. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

88. Huismus  ·  Passer domesticus
89. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

90. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
91. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
92. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
93. Boompieper  ·  Anthus trivialis
94. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

95. Keep  ·  Fringilla montifringilla
96. Vink  ·  Fringilla coelebs
97. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
98. Groenling  ·  Chloris chloris
99. Kneu  ·  Linaria cannabina
100. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
101. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
102. Putter  ·  Carduelis carduelis
103. Sijs  ·  Spinus spinus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.