2012BigDayVHL van Ronald Jansen  ·  119 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Tafeleend  ·  Aythya ferina
8. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
9. Zomertaling  ·  Anas querquedula
10. Slobeend  ·  Anas clypeata
11. Krakeend  ·  Anas strepera
12. Smient  ·  Anas penelope
13. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
14. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

15. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

16. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

17. Holenduif  ·  Columba oenas
18. Houtduif  ·  Columba palumbus
19. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
20. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

21. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

22. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

23. Waterral  ·  Rallus aquaticus
24. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
25. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

26. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

27. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
28. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
29. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
30. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

31. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

32. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

33. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

34. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
35. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

36. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
37. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
38. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

39. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
40. Wulp  ·  Numenius arquata
41. Grutto  ·  Limosa limosa
42. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
43. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
44. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
45. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
46. Witgat  ·  Tringa ochropus
47. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
48. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

49. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
50. Stormmeeuw  ·  Larus canus
51. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
52. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
53. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
54. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
55. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
56. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
57. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

58. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
59. Sperwer  ·  Accipiter nisus
60. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

61. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

62. Steenuil  ·  Athene vidalii
63. Ransuil  ·  Asio otus
64. Bosuil  ·  Strix aluco

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

65. Groene Specht  ·  Picus viridis
66. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

67. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
68. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
69. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

70. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

71. Ekster  ·  Pica pica
72. Gaai  ·  Garrulus glandarius
73. Kauw  ·  Corvus monedula
74. Roek  ·  Corvus frugilegus
75. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

76. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
77. Koolmees  ·  Parus major
78. Matkop  ·  Poecile montanus

zwaluwen  ·  Hirundinidae

79. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
80. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
81. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

82. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

83. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

84. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
85. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

86. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
87. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
88. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
89. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

90. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
91. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

92. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
93. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
94. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

95. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

96. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

97. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

98. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

99. Merel  ·  Turdus merula
100. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
101. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
102. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
103. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
104. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
105. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
106. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
107. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
108. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
109. Paapje  ·  Saxicola rubetra
110. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

111. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

112. Huismus  ·  Passer domesticus
113. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

114. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba

vinken  ·  Fringillidae

115. Vink  ·  Fringilla coelebs
116. Groenling  ·  Chloris chloris
117. Kneu  ·  Linaria cannabina
118. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

119. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.