Big Day lijst van Peter Verhelst  ·  136 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
8. Krooneend  ·  Netta rufina
9. Tafeleend  ·  Aythya ferina
10. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
11. Zomertaling  ·  Anas querquedula
12. Slobeend  ·  Anas clypeata
13. Krakeend  ·  Anas strepera
14. Smient  ·  Anas penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Pijlstaart  ·  Anas acuta
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

18. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

19. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

23. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

24. Waterral  ·  Rallus aquaticus
25. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
26. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

27. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
28. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
29. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
30. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

31. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

32. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

33. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

34. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

35. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
36. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
37. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
38. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
39. Kievit  ·  Vanellus vanellus
40. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

41. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
42. Grutto  ·  Limosa limosa
43. Steenloper  ·  Arenaria interpres
44. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
45. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
46. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
47. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
48. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
49. Witgat  ·  Tringa ochropus
50. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
51. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
52. Bosruiter  ·  Tringa glareola
53. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

54. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
55. Stormmeeuw  ·  Larus canus
56. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
57. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
58. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
59. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
60. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
61. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
62. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
63. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

64. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

65. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
66. Sperwer  ·  Accipiter nisus
67. Havik  ·  Accipiter gentilis
68. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
69. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

70. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

71. Ransuil  ·  Asio otus
72. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

73. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

74. Groene Specht  ·  Picus viridis
75. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
76. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

77. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
78. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

79. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

80. Ekster  ·  Pica pica
81. Gaai  ·  Garrulus glandarius
82. Kauw  ·  Corvus monedula
83. Roek  ·  Corvus frugilegus
84. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

buidelmezen  ·  Remizidae

85. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

86. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
87. Koolmees  ·  Parus major
88. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

89. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

90. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

91. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
92. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
93. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

94. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

95. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

96. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
97. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

98. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
99. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
100. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
101. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

102. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
103. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

104. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
105. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
106. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
107. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

108. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

109. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

110. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

111. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

112. Merel  ·  Turdus merula
113. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
114. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
115. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
116. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
117. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
118. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
119. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
120. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
121. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

122. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

123. Huismus  ·  Passer domesticus
124. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

125. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
126. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
127. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
128. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
129. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
130. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

131. Vink  ·  Fringilla coelebs
132. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
133. Groenling  ·  Chloris chloris
134. Kneu  ·  Linaria cannabina
135. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

136. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.