Biesbosch Big Day 2016 van Thomas van der Es  ·  139 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
7. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
8. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
9. Tafeleend  ·  Aythya ferina
10. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
11. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
12. Slobeend  ·  Spatula clypeata
13. Krakeend  ·  Mareca strepera
14. Smient  ·  Mareca penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Pijlstaart  ·  Anas acuta
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

18. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

19. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

24. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

25. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterral  ·  Rallus aquaticus
27. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
28. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
29. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

30. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
31. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
32. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
33. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

34. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

35. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

36. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

37. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

38. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
39. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
40. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
41. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

42. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
43. Wulp  ·  Numenius arquata
44. Grutto  ·  Limosa limosa
45. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
46. Steenloper  ·  Arenaria interpres
47. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
48. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
49. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
50. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
51. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
52. Witgat  ·  Tringa ochropus
53. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
54. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

55. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
56. Stormmeeuw  ·  Larus canus
57. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
58. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
59. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
60. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
61. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
62. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
63. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
64. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

65. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

66. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
67. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
68. Sperwer  ·  Accipiter nisus
69. Havik  ·  Accipiter gentilis
70. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
71. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

72. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

73. Steenuil  ·  Athene vidalii
74. Ransuil  ·  Asio otus
75. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

76. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

77. Groene Specht  ·  Picus viridis
78. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
79. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

80. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
81. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
82. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

83. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

84. Ekster  ·  Pica pica
85. Gaai  ·  Garrulus glandarius
86. Kauw  ·  Corvus monedula
87. Roek  ·  Corvus frugilegus
88. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

buidelmezen  ·  Remizidae

89. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

90. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
91. Koolmees  ·  Parus major
92. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

93. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

94. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

95. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
96. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
97. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

98. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

99. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

100. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
101. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

102. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
103. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
104. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
105. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

106. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
107. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

108. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
109. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
110. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
111. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

112. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

113. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

114. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

115. Merel  ·  Turdus merula
116. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
117. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
118. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
119. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
120. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
121. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
122. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
123. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
124. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
125. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

126. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

127. Huismus  ·  Passer domesticus
128. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

129. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
130. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
131. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
132. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
133. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

134. Vink  ·  Fringilla coelebs
135. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
136. Groenling  ·  Chloris chloris
137. Kneu  ·  Linaria cannabina
138. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

139. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.