Huislijst Ulrum van Rob Olivier  ·  109 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Krakeend  ·  Mareca strepera
13. Smient  ·  Mareca penelope
14. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

15. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

16. Holenduif  ·  Columba oenas
17. Houtduif  ·  Columba palumbus
18. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

19. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

20. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

21. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
22. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

23. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

24. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
25. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

26. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

27. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

28. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

29. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
30. Wulp  ·  Numenius arquata
31. Witgat  ·  Tringa ochropus
32. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

33. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
34. Stormmeeuw  ·  Larus canus
35. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
36. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
37. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
38. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

39. Wespendief  ·  Pernis apivorus
40. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
41. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
42. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
43. Sperwer  ·  Accipiter nisus
44. Havik  ·  Accipiter gentilis
45. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
46. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

47. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

48. Ransuil  ·  Asio otus
49. Bosuil  ·  Strix aluco

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

50. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

51. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

52. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
53. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

54. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
55. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
56. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

57. Ekster  ·  Pica pica
58. Gaai  ·  Garrulus glandarius
59. Kauw  ·  Corvus monedula
60. Roek  ·  Corvus frugilegus
61. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

62. Goudhaan  ·  Regulus regulus
63. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

64. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
65. Koolmees  ·  Parus major
66. Glanskop  ·  Poecile palustris

zwaluwen  ·  Hirundinidae

67. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
68. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

69. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

70. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
71. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

72. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
73. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
74. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
75. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

76. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
77. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
78. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
79. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

80. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomkruipers  ·  Certhiidae

81. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

82. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

83. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

84. Beflijster  ·  Turdus torquatus
85. Merel  ·  Turdus merula
86. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
87. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
88. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
89. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
90. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
91. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
92. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
93. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca

heggenmussen  ·  Prunellidae

94. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

95. Huismus  ·  Passer domesticus
96. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

97. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
98. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
99. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii

vinken  ·  Fringillidae

100. Keep  ·  Fringilla montifringilla
101. Vink  ·  Fringilla coelebs
102. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
103. Groenling  ·  Chloris chloris
104. Kneu  ·  Linaria cannabina
105. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
106. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
107. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
108. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

109. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.