Tuin van Catharine en Hans Keuker  ·  122 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
13. Pijlstaart  ·  Anas acuta

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

14. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
15. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

16. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

17. Holenduif  ·  Columba oenas
18. Houtduif  ·  Columba palumbus
19. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

20. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

21. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

22. Kwartelkoning  ·  Crex crex
23. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
24. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

25. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

26. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
27. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

28. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
29. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

30. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

31. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

32. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
33. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

34. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
35. Wulp  ·  Numenius arquata
36. Grutto  ·  Limosa limosa
37. Witgat  ·  Tringa ochropus
38. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
39. Tureluur  ·  Tringa totanus
40. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

41. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
42. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
43. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
44. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

45. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
46. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
47. Sperwer  ·  Accipiter nisus
48. Havik  ·  Accipiter gentilis
49. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
50. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
51. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

52. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

53. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

54. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

55. Draaihals  ·  Jynx torquilla
56. Groene Specht  ·  Picus viridis
57. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
58. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

59. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

60. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

61. Ekster  ·  Pica pica
62. Gaai  ·  Garrulus glandarius
63. Kauw  ·  Corvus monedula
64. Roek  ·  Corvus frugilegus
65. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

66. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
67. Koolmees  ·  Parus major
68. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

69. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
70. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

71. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
72. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
73. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

74. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

75. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
76. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

77. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
78. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
79. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
80. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

81. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris

boomklevers  ·  Sittidae

82. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

83. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

84. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

85. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

86. Beflijster  ·  Turdus torquatus
87. Merel  ·  Turdus merula
88. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
89. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
90. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
91. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
92. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
93. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
94. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
95. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
96. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
97. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
98. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
99. Paapje  ·  Saxicola rubetra
100. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
101. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

102. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

103. Huismus  ·  Passer domesticus
104. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

105. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
106. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
107. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
108. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
109. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
110. Boompieper  ·  Anthus trivialis
111. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

112. Keep  ·  Fringilla montifringilla
113. Vink  ·  Fringilla coelebs
114. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
115. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
116. Groenling  ·  Chloris chloris
117. Kneu  ·  Linaria cannabina
118. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
119. Putter  ·  Carduelis carduelis
120. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

121. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
122. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.