Balkonlijst van Alex Bos  ·  136 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
13. Tafeleend  ·  Aythya ferina
14. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
15. Slobeend  ·  Spatula clypeata
16. Krakeend  ·  Mareca strepera
17. Smient  ·  Mareca penelope
18. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
19. Pijlstaart  ·  Anas acuta
20. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

21. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

22. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
23. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

27. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

28. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
29. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

30. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

31. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
32. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

33. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
34. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
35. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
36. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

37. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

38. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

39. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

40. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
41. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
42. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

43. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
44. Wulp  ·  Numenius arquata
45. Grutto  ·  Limosa limosa
46. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
47. Witgat  ·  Tringa ochropus
48. Bosruiter  ·  Tringa glareola
49. Tureluur  ·  Tringa totanus
50. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

51. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
52. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
53. Stormmeeuw  ·  Larus canus
54. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
55. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
56. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
57. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
58. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
59. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

60. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

61. Wespendief  ·  Pernis apivorus
62. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
63. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
64. Sperwer  ·  Accipiter nisus
65. Havik  ·  Accipiter gentilis
66. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
67. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
68. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
69. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
70. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

71. Ransuil  ·  Asio otus
72. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

73. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

74. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
75. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

76. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
77. Smelleken  ·  Falco columbarius
78. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
79. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

80. Ekster  ·  Pica pica
81. Gaai  ·  Garrulus glandarius
82. Kauw  ·  Corvus monedula
83. Roek  ·  Corvus frugilegus
84. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
85. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

86. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

87. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
88. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

89. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
90. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

91. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
92. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
93. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

94. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

95. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
96. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

97. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
98. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
99. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
100. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

101. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

pestvogels  ·  Bombycillidae

102. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

103. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

104. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
105. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

106. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

107. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

108. Merel  ·  Turdus merula
109. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
110. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
111. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
112. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
113. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
114. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
115. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros

heggenmussen  ·  Prunellidae

116. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

117. Huismus  ·  Passer domesticus
118. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

119. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
120. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
121. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
122. Boompieper  ·  Anthus trivialis
123. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

124. Keep  ·  Fringilla montifringilla
125. Vink  ·  Fringilla coelebs
126. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
127. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
128. Groenling  ·  Chloris chloris
129. Kneu  ·  Linaria cannabina
130. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
131. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
132. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
133. Putter  ·  Carduelis carduelis
134. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

135. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
136. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.