Vogels samen gezien met Jurgen van Berend Veenstra  ·  189 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Witkopeend  ·  Oxyura leucocephala
2. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Krooneend  ·  Netta rufina
18. Tafeleend  ·  Aythya ferina
19. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
24. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
25. Pijlstaart  ·  Anas acuta
26. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

27. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

28. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

29. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
30. Fuut  ·  Podiceps cristatus
31. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

32. Holenduif  ·  Columba oenas
33. Houtduif  ·  Columba palumbus
34. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
35. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
36. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

38. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

39. Waterral  ·  Rallus aquaticus
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

42. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
44. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

45. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

46. Woudaap  ·  Ixobrychus minutus
47. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
48. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
49. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
50. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
51. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
52. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

53. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

54. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

55. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

56. Steltkluut  ·  Himantopus himantopus
57. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

58. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
59. Morinelplevier  ·  Charadrius morinellus
60. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
61. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
62. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

63. Wulp  ·  Numenius arquata
64. Grutto  ·  Limosa limosa
65. Steenloper  ·  Arenaria interpres
66. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
67. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
68. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
69. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
70. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
71. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
72. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
73. Witgat  ·  Tringa ochropus
74. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
75. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
76. Bosruiter  ·  Tringa glareola
77. Tureluur  ·  Tringa totanus
78. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

79. Dunbekmeeuw  ·  Chroicocephalus genei
80. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
81. Ross' Meeuw  ·  Rhodostethia rosea
82. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
83. Stormmeeuw  ·  Larus canus
84. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
85. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
86. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
87. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
88. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
89. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
90. Witwangstern  ·  Chlidonias hybrida
91. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
92. Visdief  ·  Sterna hirundo
93. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

94. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
95. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
96. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
97. Sperwer  ·  Accipiter nisus
98. Havik  ·  Accipiter gentilis
99. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
100. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
101. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
102. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

103. Steenuil  ·  Athene vidalii
104. Dwergooruil  ·  Otus scops
105. Ransuil  ·  Asio otus
106. Oehoe  ·  Bubo bubo

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

107. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

bijeneters  ·  Meropidae

108. Bijeneter  ·  Merops apiaster

ijsvogels  ·  Alcedinidae

109. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

110. Draaihals  ·  Jynx torquilla
111. Groene Specht  ·  Picus viridis
112. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
113. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
114. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
115. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

116. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
117. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
118. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

119. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

120. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio
121. Klapekster  ·  Lanius excubitor
122. Roodkopklauwier  ·  Lanius senator

kraaien  ·  Corvidae

123. Ekster  ·  Pica pica
124. Gaai  ·  Garrulus glandarius
125. Kauw  ·  Corvus monedula
126. Roek  ·  Corvus frugilegus
127. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
128. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
129. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

130. Goudhaan  ·  Regulus regulus

buidelmezen  ·  Remizidae

131. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

132. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
133. Koolmees  ·  Parus major
134. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
135. Matkop  ·  Poecile montanus
136. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

137. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
138. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
139. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
140. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

141. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
142. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
143. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

144. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

145. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
146. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
147. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

148. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
149. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

150. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

151. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

152. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

153. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

154. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

155. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

156. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

157. Beflijster  ·  Turdus torquatus
158. Merel  ·  Turdus merula
159. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
160. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
161. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
162. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
163. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
164. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
165. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
166. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
167. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
168. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
169. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
170. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

171. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

172. Huismus  ·  Passer domesticus
173. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

174. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
175. Citroenkwikstaart  ·  Motacilla citreola
176. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
177. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
178. Boompieper  ·  Anthus trivialis
179. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

180. Vink  ·  Fringilla coelebs
181. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
182. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
183. Groenling  ·  Chloris chloris
184. Kneu  ·  Linaria cannabina
185. Putter  ·  Carduelis carduelis
186. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

187. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
188. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
189. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.