Tuinlijst van Mark Eising  ·  61 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
7. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
8. Tafeleend  ·  Aythya ferina
9. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
10. Krakeend  ·  Mareca strepera
11. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

12. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

13. Houtduif  ·  Columba palumbus
14. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

15. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

16. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

17. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
18. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

19. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
20. Purperreiger  ·  Ardea purpurea

ibissen  ·  Threskiornithidae

21. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

22. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

23. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

24. Kievit  ·  Vanellus vanellus

meeuwen  ·  Laridae

25. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
26. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
27. Stormmeeuw  ·  Larus canus
28. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
29. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
30. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
31. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
32. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

33. Sperwer  ·  Accipiter nisus
34. Havik  ·  Accipiter gentilis
35. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

36. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

37. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

38. Ekster  ·  Pica pica
39. Gaai  ·  Garrulus glandarius
40. Kauw  ·  Corvus monedula
41. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

42. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
43. Koolmees  ·  Parus major

zwaluwen  ·  Hirundinidae

44. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
45. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
46. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

boszangers  ·  Phylloscopidae

47. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

48. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin

rietzangers  ·  Acrocephalidae

49. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus

winterkoningen  ·  Troglodytidae

50. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

51. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

52. Merel  ·  Turdus merula
53. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
54. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

55. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

56. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

57. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba

vinken  ·  Fringillidae

58. Keep  ·  Fringilla montifringilla
59. Vink  ·  Fringilla coelebs
60. Groenling  ·  Chloris chloris
61. Putter  ·  Carduelis carduelis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.