Jaarlijst 2003 van Jeroen van Vianen  ·  188 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Taigarietgans  ·  Anser fabalis
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Topper  ·  Aythya marila
24. Kleine Topper  ·  Aythya affinis
25. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
26. Slobeend  ·  Spatula clypeata
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
42. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

43. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

44. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

45. Waterral  ·  Rallus aquaticus
46. Kwartelkoning  ·  Crex crex
47. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
48. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

49. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
50. Parelduiker  ·  Gavia arctica

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

51. Grauwe Pijlstormvogel  ·  Ardenna grisea

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

52. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

53. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
54. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
55. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
56. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
57. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

58. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

59. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

60. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

61. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

62. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
63. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
64. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
65. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
66. Witstaartkievit  ·  Vanellus leucurus
67. Kievit  ·  Vanellus vanellus
68. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

69. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
70. Wulp  ·  Numenius arquata
71. Grutto  ·  Limosa limosa
72. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
73. Steenloper  ·  Arenaria interpres
74. Kanoet  ·  Calidris canutus
75. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
76. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
77. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
78. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
79. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
80. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
81. Gestreepte Strandloper  ·  Calidris melanotos
82. Grauwe Franjepoot  ·  Phalaropus lobatus
83. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
84. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
85. Witgat  ·  Tringa ochropus
86. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
87. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
88. Bosruiter  ·  Tringa glareola
89. Tureluur  ·  Tringa totanus
90. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

91. Alk  ·  Alca torda
92. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

93. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
94. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
95. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
96. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
97. Stormmeeuw  ·  Larus canus
98. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
99. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
100. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
101. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
102. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
103. Visdief  ·  Sterna hirundo
104. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
105. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

106. Wespendief  ·  Pernis apivorus
107. Slangenarend  ·  Circaetus gallicus
108. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
109. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
110. Sperwer  ·  Accipiter nisus
111. Havik  ·  Accipiter gentilis
112. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
113. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
114. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

115. Groene Specht  ·  Picus viridis
116. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
117. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

118. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
119. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
120. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

121. Ekster  ·  Pica pica
122. Gaai  ·  Garrulus glandarius
123. Kauw  ·  Corvus monedula
124. Roek  ·  Corvus frugilegus
125. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
126. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

127. Goudhaan  ·  Regulus regulus
128. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

129. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
130. Koolmees  ·  Parus major
131. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
132. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
133. Matkop  ·  Poecile montanus
134. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

135. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

136. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

137. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
138. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
139. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

140. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

141. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
142. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
143. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

144. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
145. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
146. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
147. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

148. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
149. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

150. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
151. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
152. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
153. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
154. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

155. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

156. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

157. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

158. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

159. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

160. Merel  ·  Turdus merula
161. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
162. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
163. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
164. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

165. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
166. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
167. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
168. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
169. Paapje  ·  Saxicola rubetra
170. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
171. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

172. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

173. Huismus  ·  Passer domesticus
174. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

175. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
176. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
177. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
178. Boompieper  ·  Anthus trivialis
179. Graspieper  ·  Anthus pratensis
180. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

181. Keep  ·  Fringilla montifringilla
182. Vink  ·  Fringilla coelebs
183. Groenling  ·  Chloris chloris
184. Kneu  ·  Linaria cannabina
185. Putter  ·  Carduelis carduelis
186. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

187. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
188. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.