ringlijst Nederland van Vincent van der Spek  ·  171 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
2. IJseend  ·  Clangula hyemalis
3. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
4. Krooneend  ·  Netta rufina
5. Krakeend  ·  Anas strepera
6. Smient  ·  Anas penelope
7. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

8. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

9. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
10. Fuut  ·  Podiceps cristatus
11. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
12. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

13. Holenduif  ·  Columba oenas
14. Houtduif  ·  Columba palumbus

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

15. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

16. Alpengierzwaluw  ·  Apus melba
17. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

18. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

19. Waterral  ·  Rallus aquaticus
20. Kwartelkoning  ·  Crex crex
21. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
22. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
23. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

24. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

25. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

26. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

27. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
28. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

ibissen  ·  Threskiornithidae

29. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

30. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

31. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

32. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

33. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
34. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
35. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
36. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

37. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
38. Wulp  ·  Numenius arquata
39. Grutto  ·  Limosa limosa
40. Steenloper  ·  Arenaria interpres
41. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
42. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
43. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
44. Witgat  ·  Tringa ochropus
45. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
46. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
47. Bosruiter  ·  Tringa glareola
48. Tureluur  ·  Tringa totanus
49. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
50. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
51. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

52. Alk  ·  Alca torda
53. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

54. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

55. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
56. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
57. Stormmeeuw  ·  Larus canus
58. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
59. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
60. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
61. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

62. Wespendief  ·  Pernis apivorus
63. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
64. Sperwer  ·  Accipiter nisus
65. Havik  ·  Accipiter gentilis
66. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

67. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

68. Steenuil  ·  Athene vidalii
69. Ransuil  ·  Asio otus
70. Velduil  ·  Asio flammeus
71. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

72. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

73. Draaihals  ·  Jynx torquilla
74. Groene Specht  ·  Picus viridis
75. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
76. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

77. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
78. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
79. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

80. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

81. Ekster  ·  Pica pica
82. Gaai  ·  Garrulus glandarius
83. Kauw  ·  Corvus monedula
84. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

85. Goudhaan  ·  Regulus regulus
86. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

87. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

88. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
89. Koolmees  ·  Parus major
90. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
91. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
92. Matkop  ·  Poecile montanus
93. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

94. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

95. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
96. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

97. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
98. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
99. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

100. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

101. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

102. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
103. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
104. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
105. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
106. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
107. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
108. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

109. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
110. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
111. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
112. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea
113. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
114. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

115. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
116. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

117. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
118. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
119. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola
120. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
121. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
122. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
123. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
124. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

125. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

126. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

127. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

128. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

129. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

130. Beflijster  ·  Turdus torquatus
131. Merel  ·  Turdus merula
132. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
133. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
134. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
135. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
136. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
137. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
138. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
139. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
140. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
141. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
142. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
143. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis
144. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
145. Paapje  ·  Saxicola rubetra
146. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
147. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

148. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

149. Huismus  ·  Passer domesticus
150. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

151. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
152. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
153. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
154. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
155. Boompieper  ·  Anthus trivialis
156. Graspieper  ·  Anthus pratensis
157. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
158. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

159. Keep  ·  Fringilla montifringilla
160. Vink  ·  Fringilla coelebs
161. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
162. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
163. Groenling  ·  Chloris chloris
164. Kneu  ·  Linaria cannabina
165. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
166. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
167. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
168. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

169. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
170. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
171. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.