ringlijst Nederland van Vincent van der Spek  ·  177 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
2. IJseend  ·  Clangula hyemalis
3. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
4. Krooneend  ·  Netta rufina
5. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
6. Slobeend  ·  Spatula clypeata
7. Krakeend  ·  Mareca strepera
8. Smient  ·  Mareca penelope
9. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

10. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

11. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
12. Fuut  ·  Podiceps cristatus
13. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
14. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

15. Holenduif  ·  Columba oenas
16. Houtduif  ·  Columba palumbus

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

17. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

18. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba
19. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

20. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

21. Waterral  ·  Rallus aquaticus
22. Kwartelkoning  ·  Crex crex
23. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
24. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
25. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

26. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

27. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

28. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

29. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
30. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

ibissen  ·  Threskiornithidae

31. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

32. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

33. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

34. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

35. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

36. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
37. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
38. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
39. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

40. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
41. Wulp  ·  Numenius arquata
42. Grutto  ·  Limosa limosa
43. Steenloper  ·  Arenaria interpres
44. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
45. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
46. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
47. Witgat  ·  Tringa ochropus
48. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
49. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
50. Bosruiter  ·  Tringa glareola
51. Tureluur  ·  Tringa totanus
52. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
53. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
54. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

55. Alk  ·  Alca torda
56. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

57. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

58. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
59. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
60. Stormmeeuw  ·  Larus canus
61. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
62. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
63. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
64. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

65. Wespendief  ·  Pernis apivorus
66. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
67. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
68. Sperwer  ·  Accipiter nisus
69. Havik  ·  Accipiter gentilis
70. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

71. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

72. Steenuil  ·  Athene vidalii
73. Ransuil  ·  Asio otus
74. Velduil  ·  Asio flammeus
75. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

76. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

77. Draaihals  ·  Jynx torquilla
78. Groene Specht  ·  Picus viridis
79. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
80. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

81. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
82. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
83. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

84. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

85. Ekster  ·  Pica pica
86. Gaai  ·  Garrulus glandarius
87. Kauw  ·  Corvus monedula
88. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

89. Goudhaan  ·  Regulus regulus
90. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

91. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

92. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
93. Koolmees  ·  Parus major
94. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
95. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
96. Matkop  ·  Poecile montanus
97. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

98. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

99. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
100. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

101. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
102. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
103. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

104. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

105. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

106. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
107. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
108. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
109. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
110. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
111. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis
112. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

113. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
114. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
115. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
116. Humes Braamsluiper  ·  Sylvia althaea
117. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
118. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

119. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
120. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

121. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
122. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
123. Veldrietzanger  ·  Acrocephalus agricola
124. Struikrietzanger  ·  Acrocephalus dumetorum
125. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
126. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
127. Waterrietzanger  ·  Acrocephalus paludicola
128. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

129. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

130. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

131. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

132. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

133. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

134. Grijswangdwerglijster  ·  Catharus minimus
135. Beflijster  ·  Turdus torquatus
136. Merel  ·  Turdus merula
137. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
138. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
139. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
140. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
141. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
142. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
143. Noordse Nachtegaal  ·  Luscinia luscinia
144. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
145. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
146. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
147. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
148. Withalsvliegenvanger  ·  Ficedula albicollis
149. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
150. Paapje  ·  Saxicola rubetra
151. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
152. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

153. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

154. Huismus  ·  Passer domesticus
155. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

156. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
157. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
158. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
159. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
160. Boompieper  ·  Anthus trivialis
161. Graspieper  ·  Anthus pratensis
162. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
163. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

164. Keep  ·  Fringilla montifringilla
165. Vink  ·  Fringilla coelebs
166. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
167. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
168. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
169. Groenling  ·  Chloris chloris
170. Kneu  ·  Linaria cannabina
171. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
172. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
173. Witstuitbarmsijs  ·  Acanthis hornemanni
174. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

175. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
176. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
177. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.