Huislijst van Jaap Dijkhuizen  ·  153 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Slobeend  ·  Anas clypeata
19. Krakeend  ·  Anas strepera
20. Smient  ·  Anas penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

29. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

30. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

33. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

34. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
37. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
38. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
39. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

40. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
45. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
46. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
47. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

48. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
49. Wulp  ·  Numenius arquata
50. Grutto  ·  Limosa limosa
51. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
52. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
53. Witgat  ·  Tringa ochropus
54. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
55. Tureluur  ·  Tringa totanus
56. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

57. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
58. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

59. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
60. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
61. Stormmeeuw  ·  Larus canus
62. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
63. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
64. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
65. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
66. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
67. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
68. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
69. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

70. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

71. Wespendief  ·  Pernis apivorus
72. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
73. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
74. Sperwer  ·  Accipiter nisus
75. Havik  ·  Accipiter gentilis
76. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
77. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
78. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

79. Ransuil  ·  Asio otus
80. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

81. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

82. Groene Specht  ·  Picus viridis
83. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

84. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
85. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
86. Smelleken  ·  Falco columbarius
87. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
88. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

89. Ekster  ·  Pica pica
90. Gaai  ·  Garrulus glandarius
91. Kauw  ·  Corvus monedula
92. Roek  ·  Corvus frugilegus
93. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

94. Goudhaan  ·  Regulus regulus
95. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

96. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
97. Koolmees  ·  Parus major
98. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
99. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

100. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
101. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

102. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
103. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
104. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

105. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

106. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
107. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

108. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
109. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
110. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
111. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

112. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
113. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomklevers  ·  Sittidae

114. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

115. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

116. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

117. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

118. Merel  ·  Turdus merula
119. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
120. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
121. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
122. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
123. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
124. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
125. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
126. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
127. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
128. Paapje  ·  Saxicola rubetra

heggenmussen  ·  Prunellidae

129. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

130. Huismus  ·  Passer domesticus
131. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

132. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
133. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
134. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
135. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
136. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
137. Duinpieper  ·  Anthus campestris
138. Boompieper  ·  Anthus trivialis
139. Graspieper  ·  Anthus pratensis
140. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

141. Keep  ·  Fringilla montifringilla
142. Vink  ·  Fringilla coelebs
143. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
144. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
145. Groenling  ·  Chloris chloris
146. Kneu  ·  Linaria cannabina
147. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
148. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
149. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
150. Putter  ·  Carduelis carduelis
151. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

152. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
153. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.