Huislijst Werkendam NB van Jaap Dijkhuizen  ·  159 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Sneeuwgans  ·  Anser caerulescens
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Slobeend  ·  Spatula clypeata
19. Krakeend  ·  Mareca strepera
20. Smient  ·  Mareca penelope
21. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
22. Pijlstaart  ·  Anas acuta
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

26. Holenduif  ·  Columba oenas
27. Houtduif  ·  Columba palumbus
28. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

29. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

30. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
32. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

33. Kraanvogel  ·  Grus grus

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

34. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
37. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
38. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
39. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

40. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
45. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
46. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
47. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

48. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
49. Wulp  ·  Numenius arquata
50. Grutto  ·  Limosa limosa
51. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
52. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
53. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
54. Witgat  ·  Tringa ochropus
55. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
56. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
57. Tureluur  ·  Tringa totanus
58. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

jagers  ·  Stercorariidae

59. Kleinste Jager  ·  Stercorarius longicaudus
60. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus

meeuwen  ·  Laridae

61. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
62. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
63. Stormmeeuw  ·  Larus canus
64. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
65. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
66. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
67. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
68. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
69. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
70. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
71. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

72. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

73. Wespendief  ·  Pernis apivorus
74. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
75. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
76. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
77. Sperwer  ·  Accipiter nisus
78. Havik  ·  Accipiter gentilis
79. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
80. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
81. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
82. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

83. Ransuil  ·  Asio otus
84. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

85. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

86. Groene Specht  ·  Picus viridis
87. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

88. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
89. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
90. Smelleken  ·  Falco columbarius
91. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
92. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Roek  ·  Corvus frugilegus
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

98. Goudhaan  ·  Regulus regulus
99. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major
102. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
103. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

leeuweriken  ·  Alaudidae

104. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
105. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

106. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
107. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
108. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

109. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

110. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
111. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

112. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
113. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
114. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
115. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

116. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
117. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus

boomklevers  ·  Sittidae

118. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

119. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

120. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

121. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

122. Merel  ·  Turdus merula
123. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
124. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
125. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
126. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
127. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
128. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
129. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
130. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
131. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
132. Paapje  ·  Saxicola rubetra

heggenmussen  ·  Prunellidae

133. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

134. Huismus  ·  Passer domesticus
135. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

136. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
137. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
138. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
139. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
140. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
141. Duinpieper  ·  Anthus campestris
142. Boompieper  ·  Anthus trivialis
143. Graspieper  ·  Anthus pratensis
144. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus
145. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

146. Keep  ·  Fringilla montifringilla
147. Vink  ·  Fringilla coelebs
148. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
149. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
150. Groenling  ·  Chloris chloris
151. Kneu  ·  Linaria cannabina
152. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
153. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
154. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
155. Putter  ·  Carduelis carduelis
156. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
157. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

158. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
159. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.