Tuinlijst Beatrixstraat Veenendaal van Alex Bos  ·  93 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Smient  ·  Mareca penelope
10. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

11. Holenduif  ·  Columba oenas
12. Houtduif  ·  Columba palumbus
13. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

14. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

kraanvogels  ·  Gruidae

15. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

16. Zwarte Ooievaar  ·  Ciconia nigra
17. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

18. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
19. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
20. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

21. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

22. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

23. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

24. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

25. Wulp  ·  Numenius arquata
26. Grutto  ·  Limosa limosa
27. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
28. Witgat  ·  Tringa ochropus
29. Tureluur  ·  Tringa totanus

meeuwen  ·  Laridae

30. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
31. Stormmeeuw  ·  Larus canus
32. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
33. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
34. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
35. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

36. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

37. Wespendief  ·  Pernis apivorus
38. Sperwer  ·  Accipiter nisus
39. Havik  ·  Accipiter gentilis
40. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
41. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

42. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

43. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
44. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
45. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

46. Ekster  ·  Pica pica
47. Gaai  ·  Garrulus glandarius
48. Kauw  ·  Corvus monedula
49. Roek  ·  Corvus frugilegus
50. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
51. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

52. Goudhaan  ·  Regulus regulus
53. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

54. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
55. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

56. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
57. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

58. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
59. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
60. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

61. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

62. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
63. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

64. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

pestvogels  ·  Bombycillidae

65. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

66. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

67. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

68. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

69. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

70. Merel  ·  Turdus merula
71. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
72. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
73. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
74. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
75. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
76. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros

heggenmussen  ·  Prunellidae

77. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

78. Huismus  ·  Passer domesticus
79. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

80. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
81. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
82. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
83. Boompieper  ·  Anthus trivialis
84. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

85. Keep  ·  Fringilla montifringilla
86. Vink  ·  Fringilla coelebs
87. Groenling  ·  Chloris chloris
88. Kneu  ·  Linaria cannabina
89. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
90. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
91. Putter  ·  Carduelis carduelis
92. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

93. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.