Jaarlijst 2002 van Jeroen van Vianen  ·  172 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Eider  ·  Somateria mollissima
10. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Tafeleend  ·  Aythya ferina
18. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
19. Topper  ·  Aythya marila
20. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
21. Slobeend  ·  Spatula clypeata
22. Krakeend  ·  Mareca strepera
23. Smient  ·  Mareca penelope
24. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
25. Pijlstaart  ·  Anas acuta
26. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

27. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

28. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
29. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
30. Fuut  ·  Podiceps cristatus
31. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
32. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
36. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Alpengierzwaluw  ·  Tachymarptis melba
38. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

39. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

40. Waterral  ·  Rallus aquaticus
41. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
42. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

45. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
46. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
47. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

48. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

49. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

50. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

51. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

52. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
56. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

57. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
58. Wulp  ·  Numenius arquata
59. Grutto  ·  Limosa limosa
60. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
61. Steenloper  ·  Arenaria interpres
62. Kanoet  ·  Calidris canutus
63. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
64. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
65. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
66. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
67. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
68. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
69. Grote Franjepoot  ·  Phalaropus tricolor
70. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
71. Witgat  ·  Tringa ochropus
72. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
73. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
74. Kleine Geelpootruiter  ·  Tringa flavipes
75. Bosruiter  ·  Tringa glareola
76. Tureluur  ·  Tringa totanus
77. Grote Grijze Snip  ·  Limnodromus scolopaceus
78. Watersnip  ·  Gallinago gallinago
79. Poelsnip  ·  Gallinago media

vorkstaartplevieren  ·  Glareolidae

80. Steppevorkstaartplevier  ·  Glareola nordmanni

alken  ·  Alcidae

81. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

82. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
83. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
84. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
85. Stormmeeuw  ·  Larus canus
86. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
87. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
88. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
89. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
90. Visdief  ·  Sterna hirundo
91. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
92. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

93. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos
94. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
95. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
96. Sperwer  ·  Accipiter nisus
97. Havik  ·  Accipiter gentilis
98. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
99. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

100. Groene Specht  ·  Picus viridis
101. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
102. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

103. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
104. Smelleken  ·  Falco columbarius
105. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

106. Ekster  ·  Pica pica
107. Gaai  ·  Garrulus glandarius
108. Kauw  ·  Corvus monedula
109. Roek  ·  Corvus frugilegus
110. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

111. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

112. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
113. Koolmees  ·  Parus major
114. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
115. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
116. Matkop  ·  Poecile montanus
117. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

118. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

119. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
120. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

121. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
122. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
123. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

124. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

125. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
126. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

127. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
128. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
129. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
130. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

131. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
132. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

133. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
134. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
135. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
136. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

137. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

138. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

139. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

140. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
141. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

142. Merel  ·  Turdus merula
143. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
144. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
145. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
146. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
147. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
148. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
149. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
150. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
151. Paapje  ·  Saxicola rubetra
152. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
153. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

154. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

155. Huismus  ·  Passer domesticus
156. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

157. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
158. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
159. Boompieper  ·  Anthus trivialis
160. Graspieper  ·  Anthus pratensis
161. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus

vinken  ·  Fringillidae

162. Keep  ·  Fringilla montifringilla
163. Vink  ·  Fringilla coelebs
164. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
165. Groenling  ·  Chloris chloris
166. Kneu  ·  Linaria cannabina
167. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
168. Putter  ·  Carduelis carduelis
169. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

170. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
171. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
172. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.