Jaarlijst 2009 van Pieter van Veelen  ·  132 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. IJseend  ·  Clangula hyemalis
11. Eider  ·  Somateria mollissima
12. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
13. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
16. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
17. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
18. Krooneend  ·  Netta rufina
19. Tafeleend  ·  Aythya ferina
20. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
21. Topper  ·  Aythya marila
22. Kleine Topper  ·  Aythya affinis
23. Slobeend  ·  Spatula clypeata
24. Krakeend  ·  Mareca strepera
25. Smient  ·  Mareca penelope
26. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
27. Pijlstaart  ·  Anas acuta
28. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

29. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

30. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
31. Fuut  ·  Podiceps cristatus
32. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

36. Waterral  ·  Rallus aquaticus
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
40. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

41. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

42. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
43. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
44. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

45. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

46. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
47. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

48. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

49. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

50. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
51. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
52. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
53. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
54. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

55. Wulp  ·  Numenius arquata
56. Grutto  ·  Limosa limosa
57. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
58. Steenloper  ·  Arenaria interpres
59. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
60. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
61. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
62. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
63. Witgat  ·  Tringa ochropus
64. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
65. Tureluur  ·  Tringa totanus
66. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
67. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

68. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
69. Stormmeeuw  ·  Larus canus
70. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
71. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
72. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

73. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
74. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
75. Sperwer  ·  Accipiter nisus
76. Havik  ·  Accipiter gentilis
77. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
78. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

79. Steenuil  ·  Athene vidalii
80. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

81. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

82. Groene Specht  ·  Picus viridis
83. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
84. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
85. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

86. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
87. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

88. Ekster  ·  Pica pica
89. Gaai  ·  Garrulus glandarius
90. Kauw  ·  Corvus monedula
91. Roek  ·  Corvus frugilegus
92. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

93. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

94. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
95. Koolmees  ·  Parus major
96. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
97. Matkop  ·  Poecile montanus
98. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

99. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

100. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

101. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

struikzangers  ·  Cettiidae

102. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

103. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

104. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

105. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

106. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

107. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

108. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

109. Merel  ·  Turdus merula
110. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
111. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
112. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
113. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
114. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
115. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros

heggenmussen  ·  Prunellidae

116. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

117. Huismus  ·  Passer domesticus
118. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

119. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
120. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
121. Graspieper  ·  Anthus pratensis
122. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
123. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

124. Keep  ·  Fringilla montifringilla
125. Vink  ·  Fringilla coelebs
126. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
127. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
128. Groenling  ·  Chloris chloris
129. Kneu  ·  Linaria cannabina
130. Putter  ·  Carduelis carduelis
131. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

132. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.