Regiojaarlijst Zuid-Kennemerland 2009 van Pieter Thomas  ·  182 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
10. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
14. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
15. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
16. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
17. Tafeleend  ·  Aythya ferina
18. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
19. Topper  ·  Aythya marila
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
33. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

34. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

35. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

36. Waterral  ·  Rallus aquaticus
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

40. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

stormvogels  ·  Procellariidae

41. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis
42. Vale Pijlstormvogel  ·  Puffinus mauretanicus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

43. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

44. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
45. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
46. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

47. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

48. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

49. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
50. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

51. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

52. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

53. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
54. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
55. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
56. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
57. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

58. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
59. Wulp  ·  Numenius arquata
60. Grutto  ·  Limosa limosa
61. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
62. Steenloper  ·  Arenaria interpres
63. Kanoet  ·  Calidris canutus
64. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
65. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
66. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
67. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
68. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
69. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
70. Witgat  ·  Tringa ochropus
71. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
72. Bosruiter  ·  Tringa glareola
73. Tureluur  ·  Tringa totanus
74. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
75. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

76. Zeekoet  ·  Uria aalge

jagers  ·  Stercorariidae

77. Kleine Jager  ·  Stercorarius parasiticus
78. Grote Jager  ·  Stercorarius skua

meeuwen  ·  Laridae

79. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
80. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
81. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
82. Stormmeeuw  ·  Larus canus
83. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
84. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
85. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
86. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
87. Lachstern  ·  Gelochelidon nilotica
88. Reuzenstern  ·  Hydroprogne caspia
89. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
90. Visdief  ·  Sterna hirundo
91. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
92. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

93. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
94. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
95. Sperwer  ·  Accipiter nisus
96. Havik  ·  Accipiter gentilis
97. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

98. Ransuil  ·  Asio otus
99. Velduil  ·  Asio flammeus
100. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

101. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

102. Draaihals  ·  Jynx torquilla
103. Groene Specht  ·  Picus viridis
104. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

105. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
106. Smelleken  ·  Falco columbarius
107. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
108. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

109. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

110. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

111. Ekster  ·  Pica pica
112. Gaai  ·  Garrulus glandarius
113. Kauw  ·  Corvus monedula
114. Roek  ·  Corvus frugilegus
115. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
116. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

117. Goudhaan  ·  Regulus regulus
118. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

119. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
120. Koolmees  ·  Parus major
121. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
122. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

123. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

124. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
125. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
126. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

127. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
128. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
129. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

130. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

131. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
132. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
133. Iberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus ibericus
134. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

135. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
136. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
137. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
138. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

139. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

140. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
141. Orpheusspotvogel  ·  Hippolais polyglotta
142. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
143. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
144. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

145. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

146. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

147. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

148. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

149. Merel  ·  Turdus merula
150. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
151. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
152. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
153. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
154. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
155. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
156. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
157. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
158. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
159. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

160. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

161. Huismus  ·  Passer domesticus
162. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

163. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
164. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
165. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
166. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
167. Duinpieper  ·  Anthus campestris
168. Boompieper  ·  Anthus trivialis
169. Graspieper  ·  Anthus pratensis
170. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
171. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

172. Keep  ·  Fringilla montifringilla
173. Vink  ·  Fringilla coelebs
174. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
175. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
176. Groenling  ·  Chloris chloris
177. Kneu  ·  Linaria cannabina
178. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
179. Putter  ·  Carduelis carduelis
180. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

181. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
182. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.