Big Day Overijssel 2008 van David Uit de Weerd  ·  152 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grauwe Gans  ·  Anser anser
4. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Dwerggans  ·  Anser erythropus
7. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
8. Krooneend  ·  Netta rufina
9. Tafeleend  ·  Aythya ferina
10. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
11. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
12. Slobeend  ·  Spatula clypeata
13. Krakeend  ·  Mareca strepera
14. Smient  ·  Mareca penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

17. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
18. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
19. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
21. Fuut  ·  Podiceps cristatus
22. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Holenduif  ·  Columba oenas
24. Houtduif  ·  Columba palumbus
25. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
26. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

27. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

28. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

29. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterral  ·  Rallus aquaticus
31. Kwartelkoning  ·  Crex crex
32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

34. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

35. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
36. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
37. Purperreiger  ·  Ardea purpurea

ibissen  ·  Threskiornithidae

38. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

39. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

40. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

41. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

42. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
43. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
44. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

45. Wulp  ·  Numenius arquata
46. Grutto  ·  Limosa limosa
47. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
48. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
49. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
50. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
51. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
52. Tureluur  ·  Tringa totanus
53. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
54. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

55. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
56. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
57. Stormmeeuw  ·  Larus canus
58. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
59. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
60. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
61. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
62. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
63. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

64. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

65. Wespendief  ·  Pernis apivorus
66. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
67. Sperwer  ·  Accipiter nisus
68. Havik  ·  Accipiter gentilis
69. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
70. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

71. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

72. Steenuil  ·  Athene vidalii
73. Ransuil  ·  Asio otus
74. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

75. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

76. Groene Specht  ·  Picus viridis
77. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
78. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
79. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
80. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

81. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
82. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
83. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

84. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

85. Ekster  ·  Pica pica
86. Gaai  ·  Garrulus glandarius
87. Kauw  ·  Corvus monedula
88. Roek  ·  Corvus frugilegus
89. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

90. Goudhaan  ·  Regulus regulus
91. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

92. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

93. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
94. Koolmees  ·  Parus major
95. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
96. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
97. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

98. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

99. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
100. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

101. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
102. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
103. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

104. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

105. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
106. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
107. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

108. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
109. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
110. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
111. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

112. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
113. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

114. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
115. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
116. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
117. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
118. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

119. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

120. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

121. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

122. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

123. Merel  ·  Turdus merula
124. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
125. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

126. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
127. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
128. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
129. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
130. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
131. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
132. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
133. Paapje  ·  Saxicola rubetra
134. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
135. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

136. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

137. Huismus  ·  Passer domesticus
138. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

139. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
140. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
141. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
142. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
143. Boompieper  ·  Anthus trivialis
144. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

145. Vink  ·  Fringilla coelebs
146. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
147. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
148. Groenling  ·  Chloris chloris
149. Kneu  ·  Linaria cannabina
150. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

151. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
152. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.