Big Day Overijssel 2008 van Hans Pohlmann  ·  153 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Dwerggans  ·  Anser erythropus
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Krooneend  ·  Netta rufina
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

18. Kwartel  ·  Coturnix coturnix
19. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
22. Fuut  ·  Podiceps cristatus
23. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

28. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

29. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

30. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

31. Waterral  ·  Rallus aquaticus
32. Kwartelkoning  ·  Crex crex
33. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
34. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
37. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
38. Purperreiger  ·  Ardea purpurea

ibissen  ·  Threskiornithidae

39. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

40. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

41. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

42. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

43. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
44. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
45. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

46. Wulp  ·  Numenius arquata
47. Grutto  ·  Limosa limosa
48. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
49. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
50. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
51. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
52. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
53. Tureluur  ·  Tringa totanus
54. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
55. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

56. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
57. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
58. Stormmeeuw  ·  Larus canus
59. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
60. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
61. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
62. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
63. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
64. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

65. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

66. Wespendief  ·  Pernis apivorus
67. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
68. Sperwer  ·  Accipiter nisus
69. Havik  ·  Accipiter gentilis
70. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
71. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

72. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

73. Steenuil  ·  Athene vidalii
74. Ransuil  ·  Asio otus
75. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

76. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

77. Groene Specht  ·  Picus viridis
78. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
79. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
80. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
81. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

82. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
83. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
84. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

85. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

86. Ekster  ·  Pica pica
87. Gaai  ·  Garrulus glandarius
88. Kauw  ·  Corvus monedula
89. Roek  ·  Corvus frugilegus
90. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

91. Goudhaan  ·  Regulus regulus
92. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

93. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

94. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
95. Koolmees  ·  Parus major
96. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
97. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
98. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

99. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

100. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
101. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

102. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
103. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
104. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

105. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

106. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
107. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
108. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

109. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
110. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
111. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
112. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

113. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
114. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

115. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
116. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
117. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
118. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
119. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

120. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

121. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

122. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

123. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

124. Merel  ·  Turdus merula
125. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
126. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
127. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
128. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
129. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
130. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
131. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
132. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
133. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
134. Paapje  ·  Saxicola rubetra
135. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
136. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

137. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

138. Huismus  ·  Passer domesticus
139. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

140. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
141. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
142. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
143. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
144. Boompieper  ·  Anthus trivialis
145. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

146. Vink  ·  Fringilla coelebs
147. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
148. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
149. Groenling  ·  Chloris chloris
150. Kneu  ·  Linaria cannabina
151. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

152. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
153. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.