Treinlijst van Janneke Kimstra  ·  99 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
8. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
9. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
10. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
11. Krooneend  ·  Netta rufina
12. Tafeleend  ·  Aythya ferina
13. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Pijlstaart  ·  Anas acuta
19. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

20. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
22. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

25. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
27. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

28. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

29. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
30. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
31. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
32. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
33. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

34. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

35. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

36. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

37. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
38. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

39. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
40. Wulp  ·  Numenius arquata
41. Grutto  ·  Limosa limosa
42. Tureluur  ·  Tringa totanus
43. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
44. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

45. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
46. Stormmeeuw  ·  Larus canus
47. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
48. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
49. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

50. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
51. Sperwer  ·  Accipiter nisus
52. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

53. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

54. Groene Specht  ·  Picus viridis
55. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

56. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
57. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
58. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

59. Ekster  ·  Pica pica
60. Gaai  ·  Garrulus glandarius
61. Kauw  ·  Corvus monedula
62. Roek  ·  Corvus frugilegus
63. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

64. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

65. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
66. Koolmees  ·  Parus major
67. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

zwaluwen  ·  Hirundinidae

68. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
69. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

70. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

71. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
72. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

73. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
74. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

75. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

76. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

77. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

78. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

79. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

80. Merel  ·  Turdus merula
81. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
82. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
83. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
84. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
85. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
86. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
87. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

88. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

89. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

90. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
91. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

92. Keep  ·  Fringilla montifringilla
93. Vink  ·  Fringilla coelebs
94. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
95. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
96. Groenling  ·  Chloris chloris
97. Putter  ·  Carduelis carduelis
98. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

99. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.