Treinlijst van Henk de Waard  ·  34 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kolgans  ·  Anser albifrons
6. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
7. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
8. Krakeend  ·  Mareca strepera
9. Smient  ·  Mareca penelope
10. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
11. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

12. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
13. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

14. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

15. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
16. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

17. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

18. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
19. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

20. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

21. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

22. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

23. Grutto  ·  Limosa limosa

meeuwen  ·  Laridae

24. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
25. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

26. Buizerd  ·  Buteo buteo

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

27. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

28. Ekster  ·  Pica pica
29. Gaai  ·  Garrulus glandarius
30. Kauw  ·  Corvus monedula
31. Roek  ·  Corvus frugilegus
32. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

spreeuwen  ·  Sturnidae

33. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

mussen  ·  Passeridae

34. Huismus  ·  Passer domesticus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.