Big Day Overijssel 2006 van David Uit de Weerd  ·  150 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. Dwerggans  ·  Anser erythropus
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Krooneend  ·  Netta rufina
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

18. Korhoen  ·  Tetrao tetrix
19. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
21. Fuut  ·  Podiceps cristatus
22. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

23. Holenduif  ·  Columba oenas
24. Houtduif  ·  Columba palumbus
25. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
26. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

27. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

28. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

29. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterral  ·  Rallus aquaticus
31. Kwartelkoning  ·  Crex crex
32. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
33. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
34. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
37. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
38. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
39. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

40. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
45. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
46. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

47. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
48. Wulp  ·  Numenius arquata
49. Grutto  ·  Limosa limosa
50. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
51. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
52. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
53. Bosruiter  ·  Tringa glareola
54. Tureluur  ·  Tringa totanus
55. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
56. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

57. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
58. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
59. Stormmeeuw  ·  Larus canus
60. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
61. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
62. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
63. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
64. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

65. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
66. Sperwer  ·  Accipiter nisus
67. Havik  ·  Accipiter gentilis
68. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

69. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

70. Steenuil  ·  Athene vidalii
71. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

72. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

73. Groene Specht  ·  Picus viridis
74. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
75. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
76. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

77. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
78. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

79. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

80. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

81. Ekster  ·  Pica pica
82. Gaai  ·  Garrulus glandarius
83. Kauw  ·  Corvus monedula
84. Roek  ·  Corvus frugilegus
85. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

86. Goudhaan  ·  Regulus regulus
87. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

88. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

89. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
90. Koolmees  ·  Parus major
91. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
92. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
93. Matkop  ·  Poecile montanus
94. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

95. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
96. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

97. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
98. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
99. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

100. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

101. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
102. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
103. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

104. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
105. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
106. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
107. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

108. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
109. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

110. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
111. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
112. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
113. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
114. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

115. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

116. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

117. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

118. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

119. Merel  ·  Turdus merula
120. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
121. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
122. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
123. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
124. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
125. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
126. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
127. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
128. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
129. Paapje  ·  Saxicola rubetra
130. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
131. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

132. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

133. Huismus  ·  Passer domesticus
134. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

135. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
136. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
137. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
138. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
139. Boompieper  ·  Anthus trivialis
140. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

141. Vink  ·  Fringilla coelebs
142. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
143. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
144. Groenling  ·  Chloris chloris
145. Kneu  ·  Linaria cannabina
146. Putter  ·  Carduelis carduelis
147. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
148. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

149. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
150. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.