BigDay Flevoland 15-5-04 van Rene Alma  ·  150 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Dwerggans  ·  Anser erythropus
6. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
7. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
10. Krooneend  ·  Netta rufina
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
14. Slobeend  ·  Spatula clypeata
15. Krakeend  ·  Mareca strepera
16. Smient  ·  Mareca penelope
17. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

20. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

21. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
22. Fuut  ·  Podiceps cristatus
23. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

24. Holenduif  ·  Columba oenas
25. Houtduif  ·  Columba palumbus
26. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
27. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

28. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

29. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

30. Waterral  ·  Rallus aquaticus
31. Porseleinhoen  ·  Porzana porzana
32. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
33. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

34. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

35. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

36. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
37. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
38. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
39. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

40. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

41. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

42. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

43. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

44. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
45. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
46. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
47. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

48. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
49. Wulp  ·  Numenius arquata
50. Grutto  ·  Limosa limosa
51. Kanoet  ·  Calidris canutus
52. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
53. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
54. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
55. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
56. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
57. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
58. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
59. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
60. Bosruiter  ·  Tringa glareola
61. Tureluur  ·  Tringa totanus
62. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
63. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

64. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
65. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
66. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
67. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
68. Stormmeeuw  ·  Larus canus
69. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
70. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
71. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
72. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
73. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

74. Wespendief  ·  Pernis apivorus
75. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
76. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
77. Havik  ·  Accipiter gentilis
78. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

79. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

80. Ransuil  ·  Asio otus

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

81. Groene Specht  ·  Picus viridis
82. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
83. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
84. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

85. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
86. Smelleken  ·  Falco columbarius
87. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

88. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

89. Grauwe Klauwier  ·  Lanius collurio

kraaien  ·  Corvidae

90. Ekster  ·  Pica pica
91. Gaai  ·  Garrulus glandarius
92. Kauw  ·  Corvus monedula
93. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
94. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

95. Goudhaan  ·  Regulus regulus
96. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

97. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
98. Koolmees  ·  Parus major
99. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
100. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

101. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

102. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

103. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
104. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
105. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

106. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

107. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
108. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

109. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
110. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
111. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
112. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

113. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
114. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

115. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
116. Grote Karekiet  ·  Acrocephalus arundinaceus
117. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
118. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
119. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

120. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

121. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

122. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

123. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

124. Merel  ·  Turdus merula
125. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
126. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
127. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
128. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
129. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
130. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
131. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
132. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
133. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
134. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
135. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
136. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

137. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

138. Huismus  ·  Passer domesticus
139. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

140. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
141. Noordse Kwikstaart  ·  Motacilla thunbergi
142. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
143. Boompieper  ·  Anthus trivialis
144. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

145. Vink  ·  Fringilla coelebs
146. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
147. Groenling  ·  Chloris chloris
148. Kneu  ·  Linaria cannabina
149. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

150. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.