Haagse Fiets-Big Day 2005, 15 mei van Garry Bakker  ·  128 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Brandgans  ·  Branta leucopsis
3. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Eider  ·  Somateria mollissima
6. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
7. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
8. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
9. Krooneend  ·  Netta rufina
10. Tafeleend  ·  Aythya ferina
11. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
12. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

17. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
18. Fuut  ·  Podiceps cristatus
19. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

24. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

25. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterral  ·  Rallus aquaticus
27. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
28. Meerkoet  ·  Fulica atra

PROCELLARIIFORMES

stormvogels  ·  Procellariidae

29. Noordse Stormvogel  ·  Fulmarus glacialis

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

30. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

31. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
32. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

33. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

34. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

35. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

36. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

37. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
38. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
39. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
40. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

41. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
42. Wulp  ·  Numenius arquata
43. Grutto  ·  Limosa limosa
44. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
45. Steenloper  ·  Arenaria interpres
46. Kanoet  ·  Calidris canutus
47. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
48. Temmincks Strandloper  ·  Calidris temminckii
49. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
50. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
51. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
52. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
53. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
54. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
55. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
56. Bosruiter  ·  Tringa glareola
57. Tureluur  ·  Tringa totanus
58. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

meeuwen  ·  Laridae

59. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
60. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
61. Stormmeeuw  ·  Larus canus
62. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
63. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
64. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
65. Dwergstern  ·  Sternula albifrons
66. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
67. Visdief  ·  Sterna hirundo
68. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea
69. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

70. Sperwer  ·  Accipiter nisus
71. Havik  ·  Accipiter gentilis
72. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

73. Ransuil  ·  Asio otus

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

74. Groene Specht  ·  Picus viridis
75. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

76. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
77. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

78. Ekster  ·  Pica pica
79. Gaai  ·  Garrulus glandarius
80. Kauw  ·  Corvus monedula
81. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

82. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

83. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
84. Koolmees  ·  Parus major
85. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
86. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

87. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

88. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
89. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

90. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
91. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
92. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

93. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

94. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
95. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

96. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
97. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
98. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
99. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

100. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
101. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

102. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
103. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

104. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

105. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

106. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

107. Merel  ·  Turdus merula
108. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
109. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
110. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
111. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
112. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
113. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
114. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
115. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
116. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

117. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

118. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

119. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
120. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
121. Boompieper  ·  Anthus trivialis
122. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

123. Vink  ·  Fringilla coelebs
124. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
125. Groenling  ·  Chloris chloris
126. Kneu  ·  Linaria cannabina
127. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

128. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.