ZH-Big Day 2005, 1 mei (+ Danny Laponder, Vincent van der Spek, Rinse van der Vliet) van Garry Bakker  ·  154 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Ross' Gans  ·  Anser rossii
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
10. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
13. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
14. Krooneend  ·  Netta rufina
15. Tafeleend  ·  Aythya ferina
16. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
17. Topper  ·  Aythya marila
18. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
19. Slobeend  ·  Spatula clypeata
20. Krakeend  ·  Mareca strepera
21. Smient  ·  Mareca penelope
22. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
23. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

24. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

25. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
26. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
32. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

33. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

34. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

35. Waterral  ·  Rallus aquaticus
36. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
37. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

38. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

39. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
40. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

41. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

42. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

43. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

44. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

45. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

46. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
47. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
48. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
49. Kievit  ·  Vanellus vanellus
50. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

51. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
52. Wulp  ·  Numenius arquata
53. Grutto  ·  Limosa limosa
54. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
55. Steenloper  ·  Arenaria interpres
56. Kanoet  ·  Calidris canutus
57. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
58. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
59. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
60. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
61. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
62. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
63. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
64. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
65. Tureluur  ·  Tringa totanus
66. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

alken  ·  Alcidae

67. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

68. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
69. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
70. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
71. Stormmeeuw  ·  Larus canus
72. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
73. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
74. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
75. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
76. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
77. Visdief  ·  Sterna hirundo
78. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

79. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
80. Sperwer  ·  Accipiter nisus
81. Havik  ·  Accipiter gentilis
82. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

83. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

84. Steenuil  ·  Athene vidalii
85. Ransuil  ·  Asio otus
86. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

87. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

88. Groene Specht  ·  Picus viridis
89. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

90. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
91. Smelleken  ·  Falco columbarius
92. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
93. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

94. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

95. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

96. Ekster  ·  Pica pica
97. Gaai  ·  Garrulus glandarius
98. Kauw  ·  Corvus monedula
99. Roek  ·  Corvus frugilegus
100. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

101. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
102. Koolmees  ·  Parus major
103. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
104. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

105. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

106. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
107. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

108. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
109. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
110. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

111. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

112. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
113. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
114. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

115. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
116. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
117. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
118. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

119. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
120. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

121. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
122. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
123. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

124. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

125. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

126. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

127. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

128. Beflijster  ·  Turdus torquatus
129. Merel  ·  Turdus merula
130. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
131. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

132. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
133. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
134. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
135. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
136. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
137. Paapje  ·  Saxicola rubetra
138. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
139. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

140. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

141. Huismus  ·  Passer domesticus
142. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

143. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
144. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
145. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
146. Boompieper  ·  Anthus trivialis
147. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

148. Vink  ·  Fringilla coelebs
149. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
150. Groenling  ·  Chloris chloris
151. Kneu  ·  Linaria cannabina
152. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

153. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
154. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.