ZH-Big Day 2005, 1 mei (+ Danny Laponder, Vincent van der Spek, Rinse van der Vliet) van Garry Bakker  ·  155 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Rotgans  ·  Branta bernicla
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Ross' Gans  ·  Anser rossii
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
9. Kolgans  ·  Anser albifrons
10. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
11. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Krooneend  ·  Netta rufina
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Topper  ·  Aythya marila
19. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

25. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
28. Fuut  ·  Podiceps cristatus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
33. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

34. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

35. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

36. Waterral  ·  Rallus aquaticus
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

42. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

43. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

44. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

45. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

46. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

47. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
48. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
49. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
50. Kievit  ·  Vanellus vanellus
51. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

52. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
53. Wulp  ·  Numenius arquata
54. Grutto  ·  Limosa limosa
55. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
56. Steenloper  ·  Arenaria interpres
57. Kanoet  ·  Calidris canutus
58. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
59. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
60. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
61. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
62. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
63. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
64. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
65. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
66. Tureluur  ·  Tringa totanus
67. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

alken  ·  Alcidae

68. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

69. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
70. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
71. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
72. Stormmeeuw  ·  Larus canus
73. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
74. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
75. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
76. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
77. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
78. Visdief  ·  Sterna hirundo
79. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

80. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
81. Sperwer  ·  Accipiter nisus
82. Havik  ·  Accipiter gentilis
83. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

84. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

85. Steenuil  ·  Athene vidalii
86. Ransuil  ·  Asio otus
87. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

88. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

89. Groene Specht  ·  Picus viridis
90. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

91. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
92. Smelleken  ·  Falco columbarius
93. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
94. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

95. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

klauwieren  ·  Laniidae

96. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

97. Ekster  ·  Pica pica
98. Gaai  ·  Garrulus glandarius
99. Kauw  ·  Corvus monedula
100. Roek  ·  Corvus frugilegus
101. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

102. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
103. Koolmees  ·  Parus major
104. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
105. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

106. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

107. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
108. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

109. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
110. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
111. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

112. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

113. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
114. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
115. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

116. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
117. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
118. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
119. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

120. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
121. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

122. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
123. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
124. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomklevers  ·  Sittidae

125. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

126. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

127. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

128. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

129. Beflijster  ·  Turdus torquatus
130. Merel  ·  Turdus merula
131. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
132. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
133. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
134. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
135. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
136. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
137. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
138. Paapje  ·  Saxicola rubetra
139. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
140. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

141. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

142. Huismus  ·  Passer domesticus
143. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

144. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
145. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
146. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
147. Boompieper  ·  Anthus trivialis
148. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

149. Vink  ·  Fringilla coelebs
150. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
151. Groenling  ·  Chloris chloris
152. Kneu  ·  Linaria cannabina
153. Putter  ·  Carduelis carduelis

gorzen  ·  Emberizidae

154. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
155. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.