Tuinlijst van Hans Janse  ·  137 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Brandgans  ·  Branta leucopsis
5. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
6. Grauwe Gans  ·  Anser anser
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
11. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
12. Slobeend  ·  Spatula clypeata
13. Krakeend  ·  Mareca strepera
14. Smient  ·  Mareca penelope
15. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
16. Pijlstaart  ·  Anas acuta
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

18. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

19. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Zomertortel  ·  Streptopelia turtur
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

24. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

25. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

26. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
27. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

28. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

29. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

30. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
31. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
32. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
33. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

34. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia
35. Zwarte Ibis  ·  Plegadis falcinellus

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

36. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

37. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

38. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

39. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
40. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
41. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
42. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
43. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

44. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
45. Wulp  ·  Numenius arquata
46. Grutto  ·  Limosa limosa
47. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
48. Witgat  ·  Tringa ochropus
49. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
50. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

51. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
52. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
53. Stormmeeuw  ·  Larus canus
54. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
55. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
56. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
57. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

58. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

59. Wespendief  ·  Pernis apivorus
60. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
61. Sperwer  ·  Accipiter nisus
62. Havik  ·  Accipiter gentilis
63. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
64. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
65. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
66. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

67. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

68. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

69. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

70. Groene Specht  ·  Picus viridis
71. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

72. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
73. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
74. Smelleken  ·  Falco columbarius
75. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
76. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

wielewalen  ·  Oriolidae

77. Wielewaal  ·  Oriolus oriolus

kraaien  ·  Corvidae

78. Ekster  ·  Pica pica
79. Gaai  ·  Garrulus glandarius
80. Kauw  ·  Corvus monedula
81. Roek  ·  Corvus frugilegus
82. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

83. Goudhaan  ·  Regulus regulus
84. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

85. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
86. Koolmees  ·  Parus major
87. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
88. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

89. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
90. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
91. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
92. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

93. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
94. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
95. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

96. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

97. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
98. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

99. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
100. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
101. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
102. Grasmus  ·  Sylvia communis

rietzangers  ·  Acrocephalidae

103. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris

boomkruipers  ·  Certhiidae

104. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

105. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

106. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

107. Beflijster  ·  Turdus torquatus
108. Merel  ·  Turdus merula
109. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
110. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
111. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
112. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
113. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
114. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
115. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus

heggenmussen  ·  Prunellidae

116. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

117. Huismus  ·  Passer domesticus
118. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

119. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
120. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
121. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
122. Duinpieper  ·  Anthus campestris
123. Boompieper  ·  Anthus trivialis
124. Graspieper  ·  Anthus pratensis
125. Roodkeelpieper  ·  Anthus cervinus

vinken  ·  Fringillidae

126. Keep  ·  Fringilla montifringilla
127. Vink  ·  Fringilla coelebs
128. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
129. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
130. Groenling  ·  Chloris chloris
131. Kneu  ·  Linaria cannabina
132. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
133. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
134. Putter  ·  Carduelis carduelis
135. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
136. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

137. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.