14-10-2023 | Zuid-Limburg van Lois van Laere  ·  24 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

2. Houtduif  ·  Columba palumbus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

3. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

4. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

5. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
6. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

7. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

8. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

9. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

10. Boomvalk  ·  Falco subbuteo

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

11. Ekster  ·  Pica pica
12. Gaai  ·  Garrulus glandarius
13. Kauw  ·  Corvus monedula
14. Roek  ·  Corvus frugilegus
15. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

16. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
17. Koolmees  ·  Parus major
18. Glanskop  ·  Poecile palustris

winterkoningen  ·  Troglodytidae

19. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

20. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

mussen  ·  Passeridae

21. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

22. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba

vinken  ·  Fringillidae

23. Vink  ·  Fringilla coelebs
24. Putter  ·  Carduelis carduelis