Jaarlijst 2020 van Jan Mudde  ·  163 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Ross' Gans  ·  Anser rossii
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. IJseend  ·  Clangula hyemalis
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
18. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
19. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

42. Waterral  ·  Rallus aquaticus
43. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
44. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

45. Grote Trap  ·  Otis tarda

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

46. Parelduiker  ·  Gavia arctica
47. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

49. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus

reigers  ·  Ardeidae

50. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
51. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
52. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

53. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

54. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
55. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

56. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

57. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

58. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
59. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
60. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
61. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

62. Wulp  ·  Numenius arquata
63. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
64. Steenloper  ·  Arenaria interpres
65. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
66. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
67. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
68. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
69. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
70. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
71. Tureluur  ·  Tringa totanus
72. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
73. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
74. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

75. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
76. Stormmeeuw  ·  Larus canus
77. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
78. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
79. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
80. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
81. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
82. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

83. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
84. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
85. Sperwer  ·  Accipiter nisus
86. Havik  ·  Accipiter gentilis
87. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
88. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

89. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

90. Steenuil  ·  Athene vidalii
91. Velduil  ·  Asio flammeus
92. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

93. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

94. Groene Specht  ·  Picus viridis
95. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
96. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
97. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
98. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

99. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
100. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

101. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

102. Ekster  ·  Pica pica
103. Gaai  ·  Garrulus glandarius
104. Kauw  ·  Corvus monedula
105. Roek  ·  Corvus frugilegus
106. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
107. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
108. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

109. Goudhaan  ·  Regulus regulus
110. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

111. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

112. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
113. Koolmees  ·  Parus major
114. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
115. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
116. Matkop  ·  Poecile montanus
117. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

118. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

119. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
120. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
121. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata
122. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

struikzangers  ·  Cettiidae

123. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

124. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

125. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
126. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis

grasmussen  ·  Sylviidae

127. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

pestvogels  ·  Bombycillidae

128. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

129. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

130. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
131. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

132. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

133. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

134. Merel  ·  Turdus merula
135. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
136. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
137. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
138. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

139. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
140. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
141. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

142. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

143. Huismus  ·  Passer domesticus
144. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

145. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
146. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
147. Graspieper  ·  Anthus pratensis
148. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
149. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

150. Keep  ·  Fringilla montifringilla
151. Vink  ·  Fringilla coelebs
152. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
153. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
154. Groenling  ·  Chloris chloris
155. Kneu  ·  Linaria cannabina
156. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
157. Putter  ·  Carduelis carduelis
158. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

159. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
160. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
161. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
162. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
163. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.