2020 van Garry Bakker  ·  149 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. Dwerggans  ·  Anser erythropus
15. IJseend  ·  Clangula hyemalis
16. Eider  ·  Somateria mollissima
17. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
18. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
19. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
20. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
21. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
22. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus
23. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
24. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
25. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
26. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
27. Krooneend  ·  Netta rufina
28. Tafeleend  ·  Aythya ferina
29. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
30. Topper  ·  Aythya marila
31. Slobeend  ·  Spatula clypeata
32. Krakeend  ·  Mareca strepera
33. Smient  ·  Mareca penelope
34. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
35. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
36. Pijlstaart  ·  Anas acuta
37. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

38. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

39. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

40. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
41. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
42. Fuut  ·  Podiceps cristatus
43. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
44. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

45. Holenduif  ·  Columba oenas
46. Houtduif  ·  Columba palumbus
47. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

48. Waterral  ·  Rallus aquaticus
49. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
50. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

51. Grote Trap  ·  Otis tarda

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

52. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
53. Parelduiker  ·  Gavia arctica
54. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

55. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

56. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus

reigers  ·  Ardeidae

57. Kwak  ·  Nycticorax nycticorax
58. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
59. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
60. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
61. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

62. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
63. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

64. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

65. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

66. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
67. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
68. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

69. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus
70. Wulp  ·  Numenius arquata
71. Grutto  ·  Limosa limosa
72. Steenloper  ·  Arenaria interpres
73. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
74. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
75. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
76. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
77. Tureluur  ·  Tringa totanus
78. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

alken  ·  Alcidae

79. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

80. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
81. Stormmeeuw  ·  Larus canus
82. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
83. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
84. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
85. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
86. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
87. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

88. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
89. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
90. Sperwer  ·  Accipiter nisus
91. Havik  ·  Accipiter gentilis
92. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
93. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
94. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

95. Steenuil  ·  Athene vidalii
96. Ransuil  ·  Asio otus
97. Velduil  ·  Asio flammeus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

98. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

99. Groene Specht  ·  Picus viridis
100. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

101. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
102. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

103. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

104. Ekster  ·  Pica pica
105. Gaai  ·  Garrulus glandarius
106. Kauw  ·  Corvus monedula
107. Roek  ·  Corvus frugilegus
108. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
109. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
110. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

111. Goudhaan  ·  Regulus regulus
112. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

113. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

114. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
115. Koolmees  ·  Parus major

baardmannen  ·  Panuridae

116. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

117. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
118. Kuifleeuwerik  ·  Galerida cristata

struikzangers  ·  Cettiidae

119. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

120. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

121. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
122. Siberische Tjiftjaf  ·  Phylloscopus tristis

pestvogels  ·  Bombycillidae

123. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

124. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

125. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

126. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

127. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

128. Merel  ·  Turdus merula
129. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
130. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
131. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
132. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

133. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
134. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
135. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

136. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

137. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

138. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
139. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
140. Graspieper  ·  Anthus pratensis
141. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

142. Keep  ·  Fringilla montifringilla
143. Vink  ·  Fringilla coelebs
144. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
145. Putter  ·  Carduelis carduelis
146. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

147. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
148. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
149. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.