Jaarlijst 2020 van Wietze Janse  ·  129 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Krooneend  ·  Netta rufina
24. Tafeleend  ·  Aythya ferina
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Krakeend  ·  Mareca strepera
29. Smient  ·  Mareca penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
36. Fuut  ·  Podiceps cristatus
37. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
38. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

39. Holenduif  ·  Columba oenas
40. Houtduif  ·  Columba palumbus
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

42. Waterral  ·  Rallus aquaticus
43. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
44. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

45. Grote Trap  ·  Otis tarda

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

46. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
47. Parelduiker  ·  Gavia arctica
48. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

49. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

50. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
51. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
52. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
53. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

54. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

55. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
56. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

57. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

58. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

59. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
60. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
61. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

62. Kleine Regenwulp  ·  Numenius minutus
63. Wulp  ·  Numenius arquata
64. Steenloper  ·  Arenaria interpres
65. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
66. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
67. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
68. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
69. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
70. Tureluur  ·  Tringa totanus

alken  ·  Alcidae

71. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

72. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
73. Stormmeeuw  ·  Larus canus
74. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
75. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
76. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
77. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

78. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
79. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
80. Sperwer  ·  Accipiter nisus
81. Havik  ·  Accipiter gentilis
82. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
83. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
84. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

85. Ransuil  ·  Asio otus

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

86. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

87. Groene Specht  ·  Picus viridis
88. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
89. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

90. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
91. Smelleken  ·  Falco columbarius
92. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Roek  ·  Corvus frugilegus
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

98. Goudhaan  ·  Regulus regulus

buidelmezen  ·  Remizidae

99. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

100. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
101. Koolmees  ·  Parus major
102. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

103. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

104. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

struikzangers  ·  Cettiidae

105. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

boomklevers  ·  Sittidae

106. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

107. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

108. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

109. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

110. Merel  ·  Turdus merula
111. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
112. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
113. Koperwiek  ·  Turdus iliacus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

114. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

115. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

116. Huismus  ·  Passer domesticus
117. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

118. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
119. Graspieper  ·  Anthus pratensis
120. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
121. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

122. Keep  ·  Fringilla montifringilla
123. Vink  ·  Fringilla coelebs
124. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
125. Groenling  ·  Chloris chloris
126. Kneu  ·  Linaria cannabina
127. Putter  ·  Carduelis carduelis
128. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

129. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.