Sandelingen-Ambacht van Lonny Drees  ·  16 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
3. Krakeend  ·  Mareca strepera

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

4. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

5. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

6. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

7. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

8. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

9. Kievit  ·  Vanellus vanellus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

10. Kauw  ·  Corvus monedula
11. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

12. Koolmees  ·  Parus major

spreeuwen  ·  Sturnidae

13. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

14. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

mussen  ·  Passeridae

15. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

16. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba