Beginnende vogelspotter van Flor de Block  ·  32 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

2. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

3. Houtduif  ·  Columba palumbus
4. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

5. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
6. Meerkoet  ·  Fulica atra

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

7. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

8. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

9. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

10. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

plevieren  ·  Charadriidae

11. Kievit  ·  Vanellus vanellus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

12. Buizerd  ·  Buteo buteo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

13. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

14. Ekster  ·  Pica pica
15. Gaai  ·  Garrulus glandarius
16. Kauw  ·  Corvus monedula
17. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

mezen  ·  Paridae

18. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
19. Koolmees  ·  Parus major
20. Zwarte Mees  ·  Periparus ater

zwaluwen  ·  Hirundinidae

21. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
22. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

boszangers  ·  Phylloscopidae

23. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

24. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

25. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

26. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

27. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
28. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

mussen  ·  Passeridae

29. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

30. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
31. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
32. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii