Jaarlijst 2019 van Kees de Vries  ·  159 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
12. Kolgans  ·  Anser albifrons
13. Dwerggans  ·  Anser erythropus
14. Eider  ·  Somateria mollissima
15. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
16. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
17. Buffelkopeend  ·  Bucephala albeola
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
21. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
22. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
23. Tafeleend  ·  Aythya ferina
24. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
25. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Topper  ·  Aythya marila
28. Slobeend  ·  Anas clypeata
29. Krakeend  ·  Anas strepera
30. Smient  ·  Anas penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Fuut  ·  Podiceps cristatus
36. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

37. Holenduif  ·  Columba oenas
38. Houtduif  ·  Columba palumbus
39. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

41. Waterral  ·  Rallus aquaticus
42. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
43. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

44. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
45. Parelduiker  ·  Gavia arctica
46. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

47. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

48. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
49. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
50. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
51. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

52. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

53. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

54. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

55. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

56. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

57. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
58. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
59. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
60. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

61. Wulp  ·  Numenius arquata
62. Grutto  ·  Limosa limosa
63. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
64. Steenloper  ·  Arenaria interpres
65. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
66. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
67. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
68. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
69. Tureluur  ·  Tringa totanus
70. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
71. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

72. Alk  ·  Alca torda
73. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

74. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
75. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
76. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
77. Stormmeeuw  ·  Larus canus
78. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
79. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
80. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
81. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
82. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
83. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

84. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
85. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
86. Sperwer  ·  Accipiter nisus
87. Havik  ·  Accipiter gentilis
88. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
89. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

90. Ransuil  ·  Asio otus
91. Velduil  ·  Asio flammeus
92. Bosuil  ·  Strix aluco
93. Oehoe  ·  Bubo bubo

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

94. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

95. Groene Specht  ·  Picus viridis
96. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
97. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
98. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
99. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

100. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
101. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

102. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

103. Ekster  ·  Pica pica
104. Gaai  ·  Garrulus glandarius
105. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
106. Kauw  ·  Corvus monedula
107. Roek  ·  Corvus frugilegus
108. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
109. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

110. Goudhaan  ·  Regulus regulus
111. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

112. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
113. Koolmees  ·  Parus major
114. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
115. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
116. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

117. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

118. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
119. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
120. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

struikzangers  ·  Cettiidae

121. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

122. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

123. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
124. Bruine Boszanger  ·  Phylloscopus fuscatus
125. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

126. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

127. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

128. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

129. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

130. Merel  ·  Turdus merula
131. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
132. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
133. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
134. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
135. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

136. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

137. Huismus  ·  Passer domesticus
138. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

139. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
140. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
141. Siberische Boompieper  ·  Anthus hodgsoni
142. Graspieper  ·  Anthus pratensis
143. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
144. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

145. Keep  ·  Fringilla montifringilla
146. Vink  ·  Fringilla coelebs
147. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
148. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
149. Groenling  ·  Chloris chloris
150. Kneu  ·  Linaria cannabina
151. Frater  ·  Linaria flavirostris
152. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
153. Putter  ·  Carduelis carduelis
154. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

155. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
156. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
157. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
158. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
159. Dwerggors  ·  Emberiza pusilla

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.