Jaarlijst 2019 van Sven Valkenburg  ·  163 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Topper  ·  Aythya marila
27. Slobeend  ·  Anas clypeata
28. Krakeend  ·  Anas strepera
29. Smient  ·  Anas penelope
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

33. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
34. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
35. Fuut  ·  Podiceps cristatus
36. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
41. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

42. Waterral  ·  Rallus aquaticus
43. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
44. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

45. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

46. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
47. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

48. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

49. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
50. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
51. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
52. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

53. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

54. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

55. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

56. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

57. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
58. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
59. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
60. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

61. Wulp  ·  Numenius arquata
62. Grutto  ·  Limosa limosa
63. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
64. Steenloper  ·  Arenaria interpres
65. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
66. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
67. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
68. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
69. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
70. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
71. Tureluur  ·  Tringa totanus
72. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
73. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

74. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
75. Alk  ·  Alca torda
76. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

77. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
78. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
79. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
80. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
81. Stormmeeuw  ·  Larus canus
82. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
83. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
84. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
85. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
86. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

87. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
88. Sperwer  ·  Accipiter nisus
89. Havik  ·  Accipiter gentilis
90. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

91. Steenuil  ·  Athene vidalii
92. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

93. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

94. Groene Specht  ·  Picus viridis
95. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
96. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
97. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

98. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
99. Smelleken  ·  Falco columbarius
100. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

101. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

102. Ekster  ·  Pica pica
103. Gaai  ·  Garrulus glandarius
104. Kauw  ·  Corvus monedula
105. Roek  ·  Corvus frugilegus
106. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
107. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
108. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

109. Goudhaan  ·  Regulus regulus
110. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

111. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
112. Koolmees  ·  Parus major
113. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
114. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
115. Matkop  ·  Poecile montanus
116. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

117. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
118. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
119. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

120. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica

struikzangers  ·  Cettiidae

121. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

122. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

123. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
124. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

grasmussen  ·  Sylviidae

125. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla

pestvogels  ·  Bombycillidae

126. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

127. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

128. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

129. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

130. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

waterspreeuwen  ·  Cinclidae

131. Waterspreeuw  ·  Cinclus cinclus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

132. Merel  ·  Turdus merula
133. Zwartkeellijster  ·  Turdus atrogularis
134. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
135. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
136. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
137. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
138. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
139. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

140. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

141. Huismus  ·  Passer domesticus
142. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

143. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
144. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
145. Graspieper  ·  Anthus pratensis
146. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
147. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

148. Keep  ·  Fringilla montifringilla
149. Vink  ·  Fringilla coelebs
150. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
151. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
152. Groenling  ·  Chloris chloris
153. Kneu  ·  Linaria cannabina
154. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
155. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
156. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
157. Putter  ·  Carduelis carduelis
158. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

159. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
160. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
161. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
162. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
163. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.