Jaarlijst 2019 van Stefan Vermeulen  ·  133 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Brandgans  ·  Branta leucopsis
6. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
7. Grauwe Gans  ·  Anser anser
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Dwerggans  ·  Anser erythropus
10. Eider  ·  Somateria mollissima
11. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
12. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
13. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
14. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
15. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
16. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
17. Tafeleend  ·  Aythya ferina
18. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
19. Topper  ·  Aythya marila
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
29. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

30. Holenduif  ·  Columba oenas
31. Houtduif  ·  Columba palumbus
32. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
33. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

37. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
38. Parelduiker  ·  Gavia arctica

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

39. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
42. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

43. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

44. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

45. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

46. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

47. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

48. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
49. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
50. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
51. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

52. Wulp  ·  Numenius arquata
53. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
54. Steenloper  ·  Arenaria interpres
55. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
56. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
57. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
58. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
59. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
60. Witgat  ·  Tringa ochropus
61. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
62. Tureluur  ·  Tringa totanus

alken  ·  Alcidae

63. Alk  ·  Alca torda
64. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

65. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
66. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
67. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
68. Stormmeeuw  ·  Larus canus
69. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
70. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
71. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
72. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
73. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

74. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
75. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
76. Sperwer  ·  Accipiter nisus
77. Havik  ·  Accipiter gentilis
78. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
79. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

80. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

81. Steenuil  ·  Athene vidalii

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

82. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

83. Groene Specht  ·  Picus viridis
84. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

85. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
86. Smelleken  ·  Falco columbarius
87. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

88. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

89. Ekster  ·  Pica pica
90. Gaai  ·  Garrulus glandarius
91. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
92. Kauw  ·  Corvus monedula
93. Roek  ·  Corvus frugilegus
94. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
95. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

96. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

97. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
98. Koolmees  ·  Parus major
99. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
100. Matkop  ·  Poecile montanus
101. Glanskop  ·  Poecile palustris

baardmannen  ·  Panuridae

102. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

103. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

struikzangers  ·  Cettiidae

104. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

105. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boomklevers  ·  Sittidae

106. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

107. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

108. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

109. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

110. Merel  ·  Turdus merula
111. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
112. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
113. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
114. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
115. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

116. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

117. Huismus  ·  Passer domesticus
118. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

119. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
120. Graspieper  ·  Anthus pratensis
121. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
122. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

123. Keep  ·  Fringilla montifringilla
124. Vink  ·  Fringilla coelebs
125. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
126. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
127. Groenling  ·  Chloris chloris
128. Kneu  ·  Linaria cannabina
129. Frater  ·  Linaria flavirostris
130. Putter  ·  Carduelis carduelis
131. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

132. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
133. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.