Garden List van Hans Westerlaken  ·  144 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Rotgans  ·  Branta bernicla
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kolgans  ·  Anser albifrons
8. Dwerggans  ·  Anser erythropus
9. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
10. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
11. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Slobeend  ·  Spatula clypeata
14. Krakeend  ·  Mareca strepera
15. Smient  ·  Mareca penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Pijlstaart  ·  Anas acuta
18. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

19. Kwartel  ·  Coturnix coturnix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

20. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
21. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

22. Holenduif  ·  Columba oenas
23. Houtduif  ·  Columba palumbus
24. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

25. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

26. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

27. Waterral  ·  Rallus aquaticus
28. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
29. Meerkoet  ·  Fulica atra

kraanvogels  ·  Gruidae

30. Kraanvogel  ·  Grus grus

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

31. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

32. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
33. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
34. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

ibissen  ·  Threskiornithidae

35. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

36. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

37. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

38. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

39. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
40. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

41. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
42. Wulp  ·  Numenius arquata
43. Grutto  ·  Limosa limosa
44. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
45. Witgat  ·  Tringa ochropus
46. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
47. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
48. Bosruiter  ·  Tringa glareola
49. Tureluur  ·  Tringa totanus
50. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
51. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

52. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
53. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
54. Stormmeeuw  ·  Larus canus
55. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
56. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
57. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
58. Visdief  ·  Sterna hirundo

ACCIPITRIFORMES

visarenden  ·  Pandionidae

59. Visarend  ·  Pandion haliaetus

sperwers  ·  Accipitridae

60. Wespendief  ·  Pernis apivorus
61. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
62. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
63. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
64. Sperwer  ·  Accipiter nisus
65. Havik  ·  Accipiter gentilis
66. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

kerkuilen  ·  Tytonidae

67. Kerkuil  ·  Tyto alba

uilen  ·  Strigidae

68. Ransuil  ·  Asio otus
69. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

70. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

71. Groene Specht  ·  Picus viridis
72. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

73. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
74. Roodpootvalk  ·  Falco vespertinus
75. Boomvalk  ·  Falco subbuteo
76. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

77. Ekster  ·  Pica pica
78. Gaai  ·  Garrulus glandarius
79. Kauw  ·  Corvus monedula
80. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

81. Goudhaan  ·  Regulus regulus
82. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

83. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
84. Koolmees  ·  Parus major
85. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
86. Matkop  ·  Poecile montanus

leeuweriken  ·  Alaudidae

87. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
88. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

89. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
90. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
91. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

92. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

93. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
94. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

95. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
96. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
97. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
98. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

99. Siberische Sprinkhaanzanger  ·  Locustella certhiola
100. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia
101. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

102. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
103. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
104. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
105. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

boomkruipers  ·  Certhiidae

106. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

107. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

108. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

109. Beflijster  ·  Turdus torquatus
110. Merel  ·  Turdus merula
111. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
112. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
113. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
114. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
115. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
116. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
117. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
118. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
119. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
120. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
121. Paapje  ·  Saxicola rubetra
122. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
123. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

124. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

125. Huismus  ·  Passer domesticus
126. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

127. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
128. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
129. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
130. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
131. Boompieper  ·  Anthus trivialis
132. Graspieper  ·  Anthus pratensis
133. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

134. Keep  ·  Fringilla montifringilla
135. Vink  ·  Fringilla coelebs
136. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
137. Roodmus  ·  Erythrina erythrina
138. Groenling  ·  Chloris chloris
139. Kneu  ·  Linaria cannabina
140. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
141. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
142. Putter  ·  Carduelis carduelis
143. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

144. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.