Jaarlijst 2019 van Rens Keijsers  ·  145 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Brandgans  ·  Branta leucopsis
7. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
14. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
15. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
16. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
17. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
18. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
19. Krooneend  ·  Netta rufina
20. Tafeleend  ·  Aythya ferina
21. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Topper  ·  Aythya marila
24. Slobeend  ·  Anas clypeata
25. Krakeend  ·  Anas strepera
26. Smient  ·  Anas penelope
27. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
28. Pijlstaart  ·  Anas acuta
29. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

30. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

31. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
32. Fuut  ·  Podiceps cristatus
33. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
34. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

35. Holenduif  ·  Columba oenas
36. Houtduif  ·  Columba palumbus
37. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
38. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

39. Waterral  ·  Rallus aquaticus
40. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
41. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

42. Kleine Trap  ·  Tetrax tetrax

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

43. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

44. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

45. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
46. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
47. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

48. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

49. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

50. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

51. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

52. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

53. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
54. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
55. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

56. Wulp  ·  Numenius arquata
57. Grutto  ·  Limosa limosa
58. Steenloper  ·  Arenaria interpres
59. Kanoet  ·  Calidris canutus
60. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
61. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
62. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
63. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
64. Tureluur  ·  Tringa totanus
65. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

66. Alk  ·  Alca torda
67. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

68. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
69. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
70. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
71. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
72. Stormmeeuw  ·  Larus canus
73. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
74. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
75. Geelpootmeeuw  ·  Larus michahellis
76. Pontische Meeuw  ·  Larus cachinnans
77. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides
78. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
79. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
80. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
81. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

82. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
83. Sperwer  ·  Accipiter nisus
84. Havik  ·  Accipiter gentilis
85. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

86. Steenuil  ·  Athene vidalii

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

87. Groene Specht  ·  Picus viridis
88. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
89. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
90. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
91. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

92. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
93. Smelleken  ·  Falco columbarius
94. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

95. Ekster  ·  Pica pica
96. Gaai  ·  Garrulus glandarius
97. Kauw  ·  Corvus monedula
98. Roek  ·  Corvus frugilegus
99. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
100. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

101. Goudhaan  ·  Regulus regulus
102. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

103. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
104. Koolmees  ·  Parus major
105. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
106. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
107. Matkop  ·  Poecile montanus
108. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

109. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
110. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

zwaluwen  ·  Hirundinidae

111. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia

struikzangers  ·  Cettiidae

112. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

113. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

114. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

115. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

116. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

117. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

118. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

119. Merel  ·  Turdus merula
120. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
121. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
122. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
123. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
124. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
125. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

126. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

127. Huismus  ·  Passer domesticus
128. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

129. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
130. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
131. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
132. Graspieper  ·  Anthus pratensis
133. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
134. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

135. Keep  ·  Fringilla montifringilla
136. Vink  ·  Fringilla coelebs
137. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
138. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
139. Groenling  ·  Chloris chloris
140. Kneu  ·  Linaria cannabina
141. Putter  ·  Carduelis carduelis
142. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

143. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
144. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
145. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.