Jaarlijst 2019 van Rens Keijsers  ·  79 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
5. Grauwe Gans  ·  Anser anser
6. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
7. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
8. Kolgans  ·  Anser albifrons
9. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
10. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
11. Tafeleend  ·  Aythya ferina
12. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
13. Slobeend  ·  Anas clypeata
14. Krakeend  ·  Anas strepera
15. Smient  ·  Anas penelope
16. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
17. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

18. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
19. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

20. Holenduif  ·  Columba oenas
21. Houtduif  ·  Columba palumbus
22. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
23. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

24. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
25. Meerkoet  ·  Fulica atra

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

26. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
27. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

28. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

plevieren  ·  Charadriidae

29. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
30. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

31. Wulp  ·  Numenius arquata
32. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
33. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

meeuwen  ·  Laridae

34. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
35. Stormmeeuw  ·  Larus canus
36. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
37. Kleine Burgemeester  ·  Larus glaucoides

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

38. Sperwer  ·  Accipiter nisus
39. Havik  ·  Accipiter gentilis
40. Buizerd  ·  Buteo buteo

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

41. Groene Specht  ·  Picus viridis
42. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
43. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

44. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
45. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

46. Ekster  ·  Pica pica
47. Gaai  ·  Garrulus glandarius
48. Kauw  ·  Corvus monedula
49. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
50. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

51. Goudhaan  ·  Regulus regulus

mezen  ·  Paridae

52. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
53. Koolmees  ·  Parus major
54. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus

leeuweriken  ·  Alaudidae

55. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

staartmezen  ·  Aegithalidae

56. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boomklevers  ·  Sittidae

57. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

58. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

59. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

60. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

61. Merel  ·  Turdus merula
62. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
63. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
64. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
65. Roodborst  ·  Erithacus rubecula

heggenmussen  ·  Prunellidae

66. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

67. Huismus  ·  Passer domesticus
68. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

69. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
70. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

71. Keep  ·  Fringilla montifringilla
72. Vink  ·  Fringilla coelebs
73. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
74. Groenling  ·  Chloris chloris
75. Putter  ·  Carduelis carduelis
76. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

77. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
78. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
79. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.