Schiermonnikoog van Aron Sinke  ·  182 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Rotgans  ·  Branta bernicla
2. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
3. Brandgans  ·  Branta leucopsis
4. Grauwe Gans  ·  Anser anser
5. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
6. Kolgans  ·  Anser albifrons
7. IJseend  ·  Clangula hyemalis
8. Eider  ·  Somateria mollissima
9. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
10. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
11. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
12. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
13. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
14. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
15. Krooneend  ·  Netta rufina
16. Tafeleend  ·  Aythya ferina
17. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
18. Topper  ·  Aythya marila
19. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
20. Slobeend  ·  Spatula clypeata
21. Krakeend  ·  Mareca strepera
22. Smient  ·  Mareca penelope
23. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
24. Pijlstaart  ·  Anas acuta
25. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

26. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
27. Fuut  ·  Podiceps cristatus
28. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

29. Holenduif  ·  Columba oenas
30. Houtduif  ·  Columba palumbus
31. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

32. Gierzwaluw  ·  Apus apus

CUCULIFORMES

koekoeken  ·  Cuculidae

33. Koekoek  ·  Cuculus canorus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

34. Waterral  ·  Rallus aquaticus
35. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
36. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

37. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PROCELLARIIFORMES

noordelijke stormvogeltjes  ·  Hydrobatidae

38. Vaal Stormvogeltje  ·  Hydrobates leucorhous

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

39. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
40. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
41. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
42. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

43. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

44. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

45. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

46. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

47. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

48. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
49. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
50. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
51. Kievit  ·  Vanellus vanellus
52. Strandplevier  ·  Anarhynchus alexandrinus

strandlopers  ·  Scolopacidae

53. Regenwulp  ·  Numenius phaeopus
54. Wulp  ·  Numenius arquata
55. Grutto  ·  Limosa limosa
56. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
57. Steenloper  ·  Arenaria interpres
58. Kanoet  ·  Calidris canutus
59. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
60. Krombekstrandloper  ·  Calidris ferruginea
61. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
62. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
63. Blonde Ruiter  ·  Calidris subruficollis
64. Oeverloper  ·  Actitis hypoleucos
65. Witgat  ·  Tringa ochropus
66. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
67. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
68. Bosruiter  ·  Tringa glareola
69. Tureluur  ·  Tringa totanus
70. Bokje  ·  Lymnocryptes minimus
71. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

72. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

73. Drieteenmeeuw  ·  Rissa tridactyla
74. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
75. Dwergmeeuw  ·  Hydrocoloeus minutus
76. Stormmeeuw  ·  Larus canus
77. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
78. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
79. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
80. Zwarte Stern  ·  Chlidonias niger
81. Visdief  ·  Sterna hirundo
82. Noordse Stern  ·  Sterna paradisaea

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

83. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
84. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
85. Sperwer  ·  Accipiter nisus
86. Havik  ·  Accipiter gentilis
87. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
88. Zwarte Wouw  ·  Milvus migrans
89. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
90. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

91. Ransuil  ·  Asio otus
92. Velduil  ·  Asio flammeus

BUCEROTIFORMES

hoppen  ·  Upupidae

93. Hop  ·  Upupa epops

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

94. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

95. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

96. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
97. Smelleken  ·  Falco columbarius
98. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

99. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

100. Ekster  ·  Pica pica
101. Kauw  ·  Corvus monedula
102. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
103. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

104. Goudhaan  ·  Regulus regulus
105. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

106. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
107. Koolmees  ·  Parus major

leeuweriken  ·  Alaudidae

108. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
109. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
110. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

111. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
112. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
113. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

staartmezen  ·  Aegithalidae

114. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

115. Grauwe Fitis  ·  Phylloscopus trochiloides
116. Bladkoning  ·  Phylloscopus inornatus
117. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
118. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
119. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

120. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
121. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
122. Sperwergrasmus  ·  Sylvia nisoria
123. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
124. Balkanbaardgrasmus  ·  Sylvia cantillans
125. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

126. Sprinkhaanzanger  ·  Locustella naevia

rietzangers  ·  Acrocephalidae

127. Bosrietzanger  ·  Acrocephalus palustris
128. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
129. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

130. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomkruipers  ·  Certhiidae

131. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
132. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

133. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

134. Roze Spreeuw  ·  Pastor roseus
135. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

136. Beflijster  ·  Turdus torquatus
137. Merel  ·  Turdus merula
138. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
139. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
140. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
141. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
142. Grauwe Vliegenvanger  ·  Muscicapa striata
143. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
144. Nachtegaal  ·  Luscinia megarhynchos
145. Blauwborst  ·  Luscinia svecica
146. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
147. Gekraagde Roodstaart  ·  Phoenicurus phoenicurus
148. Bonte Vliegenvanger  ·  Ficedula hypoleuca
149. Paapje  ·  Saxicola rubetra
150. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
151. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

152. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

153. Huismus  ·  Passer domesticus
154. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

155. Engelse Kwikstaart  ·  Motacilla flavissima
156. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
157. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
158. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
159. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
160. Grote Pieper  ·  Anthus richardi
161. Boompieper  ·  Anthus trivialis
162. Graspieper  ·  Anthus pratensis
163. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
164. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

165. Keep  ·  Fringilla montifringilla
166. Vink  ·  Fringilla coelebs
167. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
168. Groenling  ·  Chloris chloris
169. Kneu  ·  Linaria cannabina
170. Frater  ·  Linaria flavirostris
171. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
172. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
173. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
174. Putter  ·  Carduelis carduelis
175. Europese Kanarie  ·  Serinus serinus
176. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

177. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
178. IJsgors  ·  Calcarius lapponicus
179. Ortolaan  ·  Emberiza hortulana
180. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
181. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus
182. Bosgors  ·  Emberiza rustica

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.